(1) Täida lünktest!

a. Soo on märg maa, kus tekib pidevalt ……………… ehk surnud ……….massi, mis ei ole täielikult lagunenud.
b. Sood hakkasid Eestisse tekkima pärast viimast jääaega ehk ………….. aastat tagasi.
c. Soo tekib üldjuhul kahel viisil: kas ………………, kust vesi ei ole saanud mingil põhjusel ära voolata, või ……………………, mis on hakanud kinni kasvama.
d. Soos liikudes tuleb pehmemates kohtades astuda …………….mätastele – üldiselt kannavad need astujat.

(2) Analüüsi joonist

Kas selliselt jooniselt leiame laukaid?   EI/JAH

Millist kooslust on siin joonisel kujutatud?

Kas seda kooslust oli märgata ka Tudu rajal? Kui jah, siis, millise infoposti juures?

(2-9) Lahenda anagramm ehk tõsta tähti ümber nii, et moodustuks sooga seotud sõna(paar)

Lahenda anagramm ja vastuseks saad kaks tegevust, mis aitavad taastada lageraba:
1) võsa etteastet ehk ……………………………………….. (2 sõna)
2) idamaade pudel ehk ……………………………………….. (2 sõna)

(2) Mõõda paisu laius kõnnisammudes ja teisenda paisu laius ka meetritesse

Märgi punktiirile sammude hulk, paisu laius ja paisu nimetus.
Sammude hulk paisu mõõtmisel on ……………. ; paisu laius on seega ……………. m; paisu „liigi“ nimetus on ………………………………..

(2) Kui lai on pais?

Mõõda ära oma ühe sammu pikkus ……… (cm). Kasuta abimehena meetermõõdustikku laudtee alguses. Punktiirile kirjuta oma eesnimi ja sammu pikkus. Arvuta, mitu cm on pais lai.
…………… ühe sammu pikkus on ……… cm.
…………… ühe sammu pikkus on ……….cm.
…………… ühe sammu pikkus on ……….cm.
…………… ühe sammu pikkus on ………..cm.

Keskmiselt on meie rühmas ühe sammu pikkus ………..cm.

Paisu laius on …………………. cm