Mõõda taimeruutu

Mõõda taimeruudu servad: …………………………………………………………

Arvuta taimeruudu pindala: ………………………………………………………

Vali rajal välja üks taim või selle osa ning joonista see võimalikult täpselt siia paberile

 

 

 

 

 

 

(5) Kalli ja Modris armastavad soovett. Mis on Sinu lemmijook?

Minu lemmikjook on: ………………………………………………………………

(4) Arvuta, mitu aastat tagasi oli Tudus väga tugev keeristorm

Vastus: ……………………………………………………..

(1) Mida soovid Eesti soode kohta kõige enam teada?

Minu küsimus on: ……………………………………………………………………………………………………………………….

(6) Tee foto

Otsi 6. infopunkti juures käsipuult kollast silti ning tee sealsete juhiste põhjal foto.

(3) Tee foto

Otsi 3. infopunkti juures käsipuult kollast silti ning tee sealsete juhiste põhjal foto.

(9) Õppepäeva lõpuks anna palun tagasisidet

Mida uut õppisid? ……………………………………………………………………………………………………..
Mida uut kogesid? …………………………………………………………………………………………………….
Mida õpetasid teistele? …………………………………………………………………………………………….

(1-9) Hääldamisharjutus – roo-loorkull

Proovi, mitu korda järjest suudad eksimatult öelda „roo-loorkull“ (Circus aeruginosus). Märgi tulemus punktiirile: …………………………..

Otsi selle linnu kohta kolm fakti internetist: ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(1-9) Hääldamisharjutus – soo-loorkull

Proovi, mitu korda järjest suudad eksimatult öelda „soo-loorkull“ (Circus pygargus). Märgi tulemus punktiirile: ……………….

Otsi selle linnu kohta internetist kolm fakti: ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….