Võrdle taimeruute

Kummas taimeruudus on rohkem taimi? ………………………………………………….

Palun põhjenda oma vastust: ………………………………………………………………….

Tee kiilivaatlus

Otsi üles infopost nr 2. Kasuta nutitelefoni abi ning palun vasta kiile puudutavatele küsimustele telefonis, mida näed QR-koodi kaudu.

Vali rajal välja üks taim või selle osa ning joonista see võimalikult täpselt siia paberile

 

 

 

 

 

 

Moodusta sõnadest loogiline lause

Sõnad: sood, rabad, on, ei ole, sood, rabad, kõik, kõik, aga

Vastus: ……………………………………………………………………………………………..

 

Tee käepärastest materjalidest soo arengu mudel

Otsi enda ümber kive, turvast, rohtu vms. Tuleta meelde, kuidas näeb välja madalsoo, siirdesoo ja kõrgsoo ehk raba (need on soo arengu astmed). Tee leitud materjali abil maapinnale neist mudelid. Tee mudelitest foto ja saada õpetajale.

1. Mõõda veetaset

Asud Saiasoo servas. Otsi üles infopost nr 1. Kasuta nutitelefoni abi ning palun vasta küsimustele telefonis, mida näed QR-koodi kaudu.

(1-9) Põlisem rahvas on siinkandis kõnelenud pisut teist keelt: viru murret

Viru murre on mõnede sõnade puhul pisut erinev, kui me igapäevaselt oleme harjunud eesti keelt kõnelema. Püüa otsida infotahvlitel leiduvatest tekstidest viru murdes olevaid sõnu ning koosta oma leidudest üks virukeelne lause. Kirjuta lause punktiirile:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pärast loe see lause kõigile ette. Kontrolli, kas kõik saavad aru, millest räägid.

(8) Mitut lindu näed Tudu järvel?

Kirjuta vastuseks Tudu järve linnuloenduse tulemus: ………………..
Kas oskad määrata ka mõne liigi? Jah/ei  Kui jah, siis mis liikidega on tegemist? …………………………………………………………………………………………………………………………………..

(8) Harjuta lindude loendust

Lindude loendamise harjutamiseks vaata arvutimängu, mis asub Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel (https://www.eoy.ee/loendaja/)

Märgi iga rühmaliikme tulemus punktiirile: …………………………….. ……………………………………………………………………..
Arvutage, milline on rühma keskmine loendustäpsus: ………………………..

(8) Harjuta lindude loendust

Harjuta lindude loendamist arvutimängu abil ning mine selleks Eesti Orinitoloogiaühingu kodulehele (https://www.eoy.ee/loendaja/):

Märkige iga rühmaliikme tulemus punktiirile:
…………………………..
…………………………..
……………………………