Kui soine on eesti ilukirjandus?

Soid ja nende kaitsmist tutvustavaid artikleid on Eestis laiema lugejaskonnani jõudnud kõige enam ilmselt ajakirja Eesti Loodus vahendusel. Algselt eelkõige Viktor Masingu poolt 1960.-1970 aastate vahetusel soode kaitseks kirjutatud artiklitele (Masing 1968, 1970a, 1970b, 1970c) on hiljem lisandunud teiste autorite ökoloogilisi analüüse, liigi- ja elupaikade kaitset käsitlevaid artikleid, õpperadade kirjeldusi, fotoalbumeid jpm.

Loe edasi Akadeemiast.