Kopatööd Sirtsi looduskaitsealal

Soo taastumisel on üks peamisi tingimusi parajalt kõrge veetase. Selle saavutamiseks on oluline sulgeda kraave ning teha raietöid. Nii on võimalik taastada soo kuivenduseelne olukord, sest plaanitud tööd toetavad eelkõige veetaseme tõstmist. Tegevused on ühekordsed, kuid nende käigus aitame märgalal enda loomulikku taastumisprotsessi „käima saada“ ja püüame edaspidi sekkuda soo toimimisse võimalikult vähe.

Juulis algasid kopatööd Sirtsi looduskaitsealal, Palasi endisel kaevandusalal. Tööd kestavad septembri lõpuni, pärast mida algab turbasambla külv ja eritöötlused põlevkivituhaga. Kavandatud tööde lõpp on 30. november 2018.

Augustis on kavandatud alustada kopatöödega Feodorisoos, Agusalu looduskaitsealal ning Soosaares, Alam-Pedja kaitsealal. Tööde tähtajaks on mõlemal alal seatud 2019. a veebruari lõpp.