Kopatööd 2018. a suvel ja sügisel

Juulis algavad kopatööd Sirtsi looduskaitsealal, Palasi endisel kaevandusalal. Tööde teostaja on Metropol Group OÜ. Tööd vältavad juulist kuni septembri lõpuni. Sügiseks on kavandatud turbasambla külv ja eritöötlused põlevkivituhaga, tööde teostaja OÜ Nordic Botanical. Kavandatud tööde lõpp 30. november 2018.

Augustis on kavandatud alustada kopatöödega Feodorisoos, Agusalu looduskaitsealal. Töid teeb OÜ Praktov. Samale ajale on kavandatud kopatööd ka Soosaares, Alam-Pedja kaitsealal, kus teeb tööd Hanso MK OÜ. Tööde tähtajaks on mõlemal ajal seatud 2019. a veebruari lõpp.

Tööde aluseks on veerežiimi taastamise projektid, mis on kooskõlastatud RMK, Keskkonnaameti ja kohalike omavalitsustega. Vajadusel on tööd kooskõlastatud ka Põllumajandusameti ja maaomanikega. Samuti on toimunud avalikud arutelud – nende protokollid on esitatud projektide lisadena.

Veerežiimi taastamise projektid ja muud materjalid on leitavad järgmistel linkidel:

Palasi: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/sirtsi/

Feodorisoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/feodorisoo/

Soosaare: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/soosaare/