Kooskõlastuse on saanud Laukasoo, Sirtsi ja Tudusoo veerežiimi taastamise projektid

Veerežiimi taastamise projektid, sh avalike arutelude protokollid ja muud materjalid on leitavad järgmistel linkidel:

Sirtsi: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/sirtsi/

Tudusoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/tudusoo/

Laukasoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/laukasoo/

Taastamistöödega alustatakse eeldatavasti 2018. a sügisel. Tööde teostajad leitakse riigihangete läbiviimise kaudu.