Märgalade päeva konverents 2020

Kuidas sood toetavad meid ja meie soid?

3. veebruaril toimus Tartu Ülikooli raamatukogus kuuendat korda märgalade päeva konverents. Konverentsil räägiti 2020. a rahusvahelise märgalade päeva fookusteemast – elurikkusest märgaladel, ent ka soodega seotud ökosüsteemiteenustest ja eri liikumisvõimalustest soodes. Päeva lõpus toimusid ühised arutelud. Märgalade päeva puhul avati TÜ raamatukogus ka soode taastamist kajastav fotonäitus, mis jääb avatuks kogu kuuks.

Kõik ettekanded jäädvustas UTTV – salvestusi näeb vastava teemabloki juures oleva lingi kaudu. Ka ettekannete slaidid on kõigile kättesaadavad – klõpsa ettekande pealkirjal, et slaide avada. Vaata fotogaleriid!

Päevakava

I OSA – Nägemused soodest – vaata UTTV salvestust!

9.30-10.00 Registreerimine (turgutuskohv ja suupiste)
10.00-10.05 Avasõnad Eestimaa Looduse Fondi poolt; Noore looduskaitsja 2019 auhinna saaja väljakuulutamine – Tarmo Tüür, ELF
10.05-10.30 Milleks meile loodus? – Silvia Lotman, ELF
10.30-10.55 Eesti soode ökosüsteemiteenused – kas kliima võluvõti? – Ain Kull, TÜ
10.55-11.05 Soine virgutuspaus
11.05-11.20 Eesti soode taastamistööde käsiraamatu tutvustus – Jüri-Ott Salm, ELF
Soode taastamise käsiraamatu esimest versiooni saad lugeda siit!
11.20-11.40 Sootaastamisbuum ja selle tulevikuväljavaated – Kaupo Kohv, RMK
11.40-12.00 Kliimaneutraalne lillkapsas – Erki Niitlaan, Eesti Turbaliit

12.00-13.15 LÕUNA


II OSA – Liikumine soodes – vaata UTTV salvestust!

13.15-13.35 Märgalad ja nende külastuskorraldus – hetkeolukord, taristu rajamise põhimõtted ja tulevikuplaanid – Marge Rebane, Kerli Karoles-Viia, Kaidi Maran, RMK
13.35-13.55 Geopeitus: mänguline loodusturism – Triin Kallas, turismiettevõtja
13.55-14.15 Rabav rabafotograafia – Mati Kose, loodusfotograaf
14.15-14.35 Sookulgurid – miks ja milleks mitte? – Marko Kohv, ELF, TÜ
14.35-14.55 …ja inimene jätab jälje sohu – Marika Kose, Eesti Maaülikool
14.55-15.15 Uudiseid soost – Piret Pungas-Kohv, ELF

15.15-16.00 KOHVIPAUS; postrite tutvustus


III OSA – Jutu- ja töötoad

16.00-17.00
I Soosuhtlustuba. Kellele meeldib ja kellele ei meeldi soode taastamine – miks? Vaatleme seda küsimust läbi erinevate rollide ning püüame leida võimalikke lahendusi. Läbiviijad: Silvia Lotman ja Mari Kaisel.
II Soohariduse tuba. Kasutades Turbakohvri nimelist õppekomplekti, tutvustame võimalusi, kuidas tubastes tingimustes soodega tuttavaks saada. Läbiviijad: Elo Raspel ja Maris Kivistik. Vaata UTTV salvestust!
III Soojaama tuba. Meenutame Endla soojaama minevikku ning jõuame välja tänapäevase riikliku sooseire süsteemi vajalikkuseni. Läbiviija: Marko Kohv. Vaata UTTV salvestust!
IV Soostrateegiate tuba. Arutleme, mis on puudu soodega seotud seadusandluses ja riiklikes strateegiadokumentides. Läbiviija: Jüri-Ott Salm, panelistid Hannes Puu Maaeluministeeriumist, Erki Niitlaan Eesti Turbaliidust, Getlyn Denks Keskkonnaministeeriumist. Töötoa taustakirjeldust saab lugeda siit. Vaata UTTV salvestust!

17.00-17.20 Jutu- ja töötubade lühikokkuvõtted, lõpusõnad

Fotogalerii leiad SIIT!

Konverentsi meediakajastusi

03.02 Ökoskoop, Vikerraadio – intervjuu Marko Kohviga
03.02 Saade, Kuku Raadio – intervjuu Jüri-Ott Salmiga
04.02 “Eesti märgalade seisukord on suhteliselt hea”, Vikerraadio
05.02 “Kuivendatud soodest eraldub sama palju süsihappegaasi kui kogu transpordisektorist”, Eesti Päevaleht
08.02 “Soode taastamise asemel räägime Tartu trammist”, Postimees

Konverentsi korraldas Eestimaa Looduse Fond koostöös Eesti Märgalade Ühingu, Keskkonnaameti, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga. Teiste seas toetasid sündmust Eesti Turbaliit, Keskkonnaministeerium ning Euroopa Liidu LIFE Programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus projektide “Soode kaitse ja taastamine” (Life Mires of Estonia) ja LIFE Peat Restore raames.

Soovijad saavad meelde tuletada, mida 2018. aasta märgalade konverentsil põnevat räägiti: soo.elfond.ee/konverents-2018/.