Märgalade päeva konverents 2018

“Tüüpiline sookonverents – Eesti soode klassika”


2. veebruaril toimus rahvusvahelise märgalade päeva puhul konverents 
“Tüüpiline sookonverents – Eesti soode klassika”. Konverentsi ettekanded käsitlesid Eesti soode seisukorda, elustikku, taastamist, seiret ja soode ning inimeste suhteid. Konverents toimus Tartu Ülikooli Philosophicumi ringauditooriumis. Aitäh kõigile osalejatele! Konverentsi korraldas Eestimaa Looduse Fond koostöös Tartu Ülikooli, Eesti Märgalade Ühingu, Keskkonnaameti, Tallinna Ülikooli ja Eesti Loodushoiu Keskusega.

Siit leiad:


I EESTI SOODE SEIS JA TAASTAMINE, 
moderaator Kaili Viilma
9.30–10.00 Registreerimine, saalis kuvatakse ekraanile ajaloolisi fotosid soodest.
10.00–10.05 Avasõnad Eestimaa Looduse Fondi (ELF) juhatuse esimehelt Tarmo Tüürilt
10.05–10.30 Soo – kas meie rahvuslik uhkus? Urmas Sellis, Tartu Ülikool
10.30–10.50 Taastamistööd Eesti soodes. Kaupo Kohv, Riigimetsa Majandamise Keskus
10.50–11.10 Jõgede ja allikasoode taastamine. Mart Thalfeldt ja Meelis Tambets, Eesti Loodushoiu Keskus
11.15–11.40 KOHVIPAUS (paralleelselt on auditooriumis võimalik vaadata 2017. aastal valminud ELFi õppefilme Eesti soodest; fuajees saab kohvi kõrvale tutvuda postritega)

II EESTI SOODE PÄRAND, TURISM ja KASVUHOONEGAASID/SÜSINIKURINGE, 
moderaator Jüri-Ott Salm
11.40–12.00 Mida ELF on soodes teinud ja mis käimas: pärand taastamise teenistuses? Marko Kohv ja Piret Pungas-Kohv , ELF
12.00–12.20 Soos käimine jätab jälje.  Marika Kose, Eesti Maaülikool
12.20–12.40 CO2 vood taastatud (endistel metsanduseks kuivendatud) ning looduslikus seisundis turbaaladel Eestis ja Soomes. Anna-Helena Purre, Tallinna Ülikool
12.40–13.40 LÕUNA (etteregistreerimisel ja -tasumisel saab tellida lõuna TÜ kohvikust, loe lähemalt päevakava alt)

III EESTI SOODE ELUSTIK, TURVAS JA SEIRE , 
moderaator Marko Kohv
13.40–14.00 Kuidas läheb Eesti sooloomadel? Liina Remm, Tartu Ülikool
14.00–14.20 Kaugseire võimalused Eesti soodes. Edgar Sepp, ELF; Raimo Pajula, Tallinna Ülikool
14.20–14.40 Eesti turbatööstuse kujunemisest vaatega tulevikku. Erki Niitlaan, Eesti Turbaliit
14.40–15.00 Soohitid. Marko Kohv jt.
15.00–15.30 KOHVIPAUS (saab tutvuda postritega, saalis kuvatakse ekraanile ajaloolisi fotosid soodest.)

IV JUTUNURK – SOODE SÕDA, 
moderaator Marika Kose
15.30–16.30 Juturingis: Ann Marvet, Eesti Looduse endine toimetaja; Mati Ilomets, Tallinna Ülikool; Ülo Sults, maaparandaja; Jaan Leetsar, hüdrotehnika insener
16.30–16.45 Lõppsõnad

Konverentsi läbiviimist toetasid Euroopa Liidu LIFE-i programm, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Märgalade Ühing, Keskkonnaamet, RMK, Keskkonnaministeerium, Eesti Turbaliit. Aitäh!

LIFE-logoribatLY_logologo_peat_restore