Kaks ELFi märgalade õppeprogrammi pälvisid murakamärgise

Eesti Keskkonnahariduse Ühing väljastas 2021. aasta alguses Eestimaa Looduse Fondile kaks murakamärgist ehk keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendavat märgist, mis näitavad, et programm on hästi läbi mõeldud.
Piret Pungas-Kohvi eestvedamisel valminud programmid, mis märgise pälvisid:

– Eesti sood elukeskkonnana ning soode taastamine Seljamäe matkaraja näitel
– Eesti sood elukeskkonnana ning soode taastamine Tudu õpperaja näitel

Märgise tutvustuse leiab aadressilt
https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis