Isikuandmete kaitse

kinnitanud ELFi juhatus 25.04.2019

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) austab igaühe privaatsust ja õigust isikuandmete kaitsele. Siin on selgitused, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas neid kasutame ning kaitseme.

Üldised põhimõtted

  • Igaühel on õigus otsustada selle üle, kuidas tema isikuandmeid kasutatakse.
  • ELF kogub ja kasutab isikuandmeid ainult mahus, mis on vajalik ELFi eesmärkide saavutamiseks.
  • ELFile edastatud isikuandmeid kasutatakse vaid selleks eesmärgiks, milleks need on edastatud. ELF kustutab või anonümiseerib isikuandmed, mille töötlemine ei ole enam eesmärgipärane.
  • ELF ei luba isikuandmetele ligi pääseda ega anna neid välja riigile ega teistele isikutele, välja arvatud juhul kui selleks on üheselt selge seaduslik alus või andmesubjekti nõusolek.

Milliseid andmeid kogume, mille alusel ning kuidas neid kasutame

Isikuandmeid kogume üksnes juhul, kui oleme Teilt andmed saanud või olete nende kasutamiseks nõusoleku andnud või andmete kasutamise aluseks on muu õiguslik alus (nt meievaheline leping).

Isikuandmete avalikustamine

ELF ei väljasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kui Te edastate meile vabatahtlikult oma isikuandmeid, ei kasuta, töötle ega edasta me neid andmeid moel, mis ületaks selleks seatud norme või Teie poolt andmete kasutamise nõusolekuga kehtestatud piiranguid.

Turvalisus

Rakendame ettevaatusabinõusid, hoidmaks Teie andmeid võimalikult turvaliselt ning kaitsmaks neid kadumise, kuritarvitamise ja muutmise eest.

Teie õigus kogutud andmetest teada ja neid uuendada

Teil on õigus teada saada, milliseid Teie isikuandmeid ELFis talletatakse ning neid soovi korral parandada, kustutada või nende kasutamine peatada. Selleks võite saata meile e-kirja aadressil elf@elfond.ee või helistada telefonil +372 7 428 443.

Küsimused ja lisateave

Lisainfo ja küsimuste korral palun võtke meiega ühendust.

Mis on “küpsised”?