Hangete teated

Projekti raames on välja kuulutatud hanked “Sookoosluste veerežiimi taastamisest tuleneva mõju uurimine ja hindamine ning vajadusel teede ja kraavide ümberehituse jt projektide koostamine” ja “Tudusoo, Sirtsi ja Agusalu looduskaitsealade ning Lahemaa rahvuspargis Laukasoo veerežiimi taastamisprojektide vormistamine”.

Täpsem teave leitav riigihangete registris järgnevatel aadressidel: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186287 ja https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188396.