Haljala vallaleht: Laukasoo taastub tasapisi inimese abiga

Haljala vallas asub Laukasoo, mille mitmekesine ja suure laugastikuga maastik ei jäta külmaks ühtegi eestimaalast, ühtlasi on tegemist Lahemaa suurima sooga (1391 ha).

Nagu ka paljusid teisi kauneid rabasid, on Laukasoo looduslikku seisundit tugevasti mõjutanud üle-eelmisel sajandil alanud ja eelmisel sajandil hoogustunud kuivendamine.

Laukasoo seisund

Lisaks ilusale maastikule on raba oluline looduslik kooslus, kus inimene käib puhkamas ja marjul.

Siit leiab üksnes soodele iseloomulikke taimi (võtkem näiteks huulheinad, turbasamblad), putukaid (rabakiilid), kahepaikseid (rabakonn) ja linde (metsis).

Loe lähemalt Haljala vallalehest!