Fotoreportaaž: näiteid märgalaviljelusest Saksamaal ja Hollandis

Kuivendatud turbaalad on kliimamuutuste seisukohalt probleem. Neil aladel tekkiv kasvuhoonegaaside heitekogus on Eestis nõnda suur, et maandub energeetikasektori järel teisele kohale. Üks võimalik lahendus heite vähendamiseks on märgalaviljelus ehk märgade või taastatud veerežiimiga turbaalade põllumajanduslik või metsanduslik kasutamine. Eestis ja mujal Baltikumis on see täiesti uuenduslik tegevussuund, kuid Saksamaal ning Hollandis leiab mitmeid alasid, kus seda juba katsetatakse ja rakendatakse. Eestimaa Looduse Fondi soode taastamise ja märgalaviljelusega tegelev meeskond käis  koos teadlaste, ekspertide, ametnike jt huvilistega uurimas, kuidas see märgalaviljelus sealkandis täpsemalt käib. Reportaaži näed lähemalt ELFi kodulehelt!