Soofilmid

Eestimaa Looduse Fond (ELF) esitleb üheksast õppefilmist koosnevat seeriat „Ah soo!”, mis tutvustab mängulises võtmes soo eri tahke. Koos soosõber Siimuga asutakse läbi kaamerasilma mitmesse Eesti sohu, uuritakse turvast nii geoloogi, bioloogi kui arheoloogi pilguga, selgitatakse, miks on soos olev vesi tume, milliseid taimi võib soos kohata, kust tulevad soohirmud ning miks on tarvis soid hoida ja taastada. Ühtlasi tehakse puust ja punaseks, mis üldse on soo ning millised on erinevad sootüübid.

Õppefilmide põhimeeskonda kuuluvad Piret Pungas-Kohv (stsenarist, idee autor), Indrek Kangro (operaator, režissöör, monteerija, graafiline disainer), Mart Kessel-Otsa ja Antti Mäss (helioperaatorid), Marko Kohv (droonikaadrite tegija), Siim Angerpikk (soosõber), Jüri-Ott Salm (assistent) jpt. Eestimaa Looduse Fond tänab kõiki, kes on panustanud filmiseeria valmimisse!

Õppefilmid on valminud projekti „Soode kaitse ja taastamine“ (LIFE 14 NAT/EE/000126) käigus, mida toetavad Euroopa Liidu LIFE-programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti partnerid on Tartu Ülikool ja MTÜ Arheovisioon.