Feodorisoo taastamiskava arutelu – kokkuvõte ja ettekanded

24. mail 2017. a toimus Jaama külamajas Agusalu looduskaitsealal paikneva Feodorisoo taastamiskava tööversiooni tutvustamine ja avalik arutelu. Osales 29 inimest, neist enamus olid kohapealt – suur tänu kohapealse teavituse eest Jaama küla seltsile.

Feodori avalikustamine 2-v (1)

Päevakava

Keskkonnaameti avasõnad, M. Vildak
Ülevaade projektist „Soode kaitse ja taastamine“ ja sooarheoloogiast, J.-O.Salm, ELF (ettekanne leitav lingilt)
Soode taastamise põhimõtted ja Laukasoo taastamiskava tööversiooni tutvustus, M. Kohv, ELF (ettekanne leitav lingilt)
Feodorisoo elustik, Voldemar Rannap, Urmas Sellis, Tartu Ülikool (ettekanne leitav lingilt)

Paljude kohaletulnute põhiliseks hirmuks oli, et ujutame nende maad ja külad üle. Selgitasime, et seonduvalt piirikraavide ja Feodorisoo põhjaosas paikneva kraavi lahti jätmisega on see oht välistatud, kuna need lõikavad soo poolt tuleva vee enne eramaadele jõudmist ära. Samuti viivad olemasolevad kuivenduskraavid soost tuleva vee külast mööda. Taastamistööde teostamisel peame hoidma mõju kaitseala piirides ja see on praeguste kavade kohaselt tagatud.

Ühe soode taastamisest mõjutatud maaomanikega saime koosolekul kontakti ja eitava seisukoha nende maale avaldatava mõju osas – seega jääb üks kraavijupp ka edasiselt kobraste hoole alla.

Koosolek andis võimaluse pöörduda erinevate küsimustega ka keskkonnaameti esindajate poole teistelgi teemadel, näiteks esitati küsimusi luhtadel hoolduse ja jõel vetikate õitsemise kohta.

Feodori avalikustamine 1-v Feodori avalikustamine 3-v

Koosoleku protokoll leitav siit: 24.5.2017 Feodorisoo avalikustamine Protokoll