ELF kutsub veebruari esimesel nädalal sohu

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub alanud nädalal kõiki sooretkele ning soopilte ja -lugusid jagama, et tähistada 2. veebruaril peetavat ülemaailmset märgalade päeva.

Loe edasi Pealinnast.

Loodusfond meelitab sohu

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub alanud nädalal kõiki sooretkele ning soopilte ja -lugusid jagama, et tähistada 2. veebruaril peetavat ülemaailmset märgalade päeva. Eestimaalastel on põhjust oma soode üle uhkust tunda.

Loe edasi Sakalast.

ELF kutsub veebruari esimesel nädalal sohu

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub alanud nädalal kõiki sooretkele ning soopilte ja -lugusid jagama, et tähistada 2. veebruaril peetavat ülemaailmset märgalade päeva. Eestimaalastel on põhjust oma soode üle uhkust tunda, teatas Eestimaa Looduse Fondi teabejuht.

Loe edasi Vooremaast.

Eestimaa Looduse Fond kutsub kõiki sooretkele

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub alanud nädalal kõiki sooretkele ning soopilte ja -lugusid jagama, et tähistada 2. veebruaril peetavat ülemaailmset märgalade päeva. Eestimaalastel on põhjust oma soode üle uhkust tunda.

Loe edasi GoodNews portaalist.

Looduskaitsjad remondivad rikutud soid

Eestimaa looduse fond (ELF) ja riigimetsa majandamise keskus (RMK) annavad omaaegsele soode kuivendamise tuhinale tagasikäigu ning taastavad 2020. aastaks kuus rikutud sooala ehk 20 000 hektarit soid.

Loe edasi 26. jaanuari Põhjarannikust.

2. veebruar on märgalade päev: astu sohu!

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub tähistama 2.veebruaril peetavat rahvusvahelist märgalade päeva sooretke ning piltide ja lugude jagamisega.

Soode olulisus süsiniku talletaja, erilise elupaiga, vee puhastaja kui ka lihtsalt mõnusa matkakohana tõuseb üha enam esile. Paraku on Eesti soode hulk viimase sajandiga kahanenud kuivenduse mõjul enam kui poole võrra. Siiski on Eestis veel soid, mida hoida ja kuhu minna, erinevalt paljudest teistest riikidest. Märgalade päev annab hea võimaluse meie soode tähtsust esile tõsta.

Loe edasi Bioneerist.

Märgalade päeval tasub minna sohu ja rappa

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub tähistama 2. veebruaril peetavat rahvusvahelist märgalade päeva sooretke, ühispildi tegemise ning lugude jagamisega.

Loe edasi 20. jaanuari Vali Uudistest.

Margalade päeval tasub minna sohu ja rappa

Eestimaa Looduse Fond (ELF) kutsub tähistama 2. veebruaril peetavat rahvusvahelist märgalade päeva sooretke, ühispildi tegemise ning lugude jagamisega.

Ühine sooretk võiks aset leida märgaladele pühendatud nädalal ehk vahemikus 30. jaanuar – 5. veebruar. Ideid, millises soos üheskoos sumbata, leiab ELFi kaardirakendusest: https://soo.elfond.ee/astu-sohu.

Loe edasi Vooremaast.

Kui soine on eesti ilukirjandus?

Soid ja nende kaitsmist tutvustavaid artikleid on Eestis laiema lugejaskonnani jõudnud kõige enam ilmselt ajakirja Eesti Loodus vahendusel. Algselt eelkõige Viktor Masingu poolt 1960.-1970 aastate vahetusel soode kaitseks kirjutatud artiklitele (Masing 1968, 1970a, 1970b, 1970c) on hiljem lisandunud teiste autorite ökoloogilisi analüüse, liigi- ja elupaikade kaitset käsitlevaid artikleid, õpperadade kirjeldusi, fotoalbumeid jpm.

Loe edasi Akadeemiast.

Metsise arvukust piirab madal sigivus

Metsise kompleksuuringu käigus otsiti Tartu Ülikooli, Eesti Ornitoloogiaühingu ja Eesti Maaülikooli koostöös vastust küsimusele, miks metsise arvukus langeb, kuigi kaitseme nende elupaiku pealtnäha suurel pindalal.

Loe edasi novembrikuu Metsamehest.