New article about amphibians’ reproduction sites in protected sites and commercial forests

This summer an article about amphibians’ reproduction sites in protected sites and commercial forests, where the authors also used data from the Estonian Fund for Nature mire restoration project sites was published. The authors of the article “Amphibians in drained forest landscapes: Conservation opportunities for commercial forests and protected sites” are Liina Remm, Maarja Vaikre, Riinu Rannap and […]

Read more...

Euroopa Liit on Eesti soode õnnistus ja needus

Euroopa Liidu õigusruum kujundab üha tugevamalt nii põllumajandust kui ka looduskaitset. Soode saatust mõjutavad kõikvõimalikud juhised: Euroopa ühisest põllumajanduspoliitikast kuni Natura 2000 võrgustikuni, jäätme- ja veevaldkonna direktiividest kuni hiljutise kliimamuutuste leppeni. Ent kui neid juhiseid kõrvutada, ilmnevad suured vastuolud. Loe edasi juunikuu Eesti Loodusest.

Read more...