Suvised tööd ja sügisesed plaanid Eesti soodes

Suvega on asjalood soodes kõvasti edasi arenenud – kõik paigad on juurde saanud taastumiseks vajalikke paise. Loe, mis ootab sügisel iga sooala täpsemalt ees!

(more…)

Mida teha, kui ökosüsteemi taastamine ohustab alal praegu elavaid liike?

Rikutud ökosüsteeme on hakatud taastama kogu maailmas. Mõnikord on aga niisugustele aladele elama asunud mõni ohustatud liik või kahjustaksid taastamistööd seal hingitsevaid jäänuk-asurkondi.

(more…)

Õppefilmide seeria „Ah soo!” nüüd subtiitritega

Eestimaa Looduse Fondi 2017. aasta sügisel avaldatud üheksast õppefilmist koosnevat seeriat „Ah soo!” saab nüüd vaadata eesti-, inglise- ja venekeelsete subtiitritega. Õppefilmid tutvustavad mängulises võtmes soo eri tahke.

(more…)

New article about amphibians’ reproduction sites in protected sites and commercial forests

This summer an article about amphibians’ reproduction sites in protected sites and commercial forests, where the authors also used data from the Estonian Fund for Nature mire restoration project sites was published. The authors of the article “Amphibians in drained forest landscapes: Conservation opportunities for commercial forests and protected sites” are Liina Remm, Maarja Vaikre, Riinu Rannap and Marko Kohv.

(more…)

Nitrogen-rich organic soils under warm well-drained conditions are global nitrous oxide emission hotspots

Nitrous oxide (N2O) is a powerful greenhouse gas and the main driver of stratospheric ozone depletion. Since soils are the largest source of N2O, predicting soil response to changes in climate or land use is central to understanding and managing N2O. Here we find that N2O flux can be predicted by models incorporating soil nitrate concentration (NO3−), water content and temperature using a global field survey of N2O emissions and potential driving factors across a wide range of organic soils. N2O emissions increase with NO3− and follow a bell-shaped distribution with water content. Combining the two functions explains 72% of N2O emission from all organic soils. Above 5 mg NO3−-N kg−1, either draining wet soils or irrigating well-drained soils increases N2O emission by orders of magnitude. As soil temperature together with NO3− explains 69% of N2O emission, tropical wetlands should be a priority for N2O management. Read more from Nature Communications!

One of the co-authors is mire restoration project manager Jüri-Ott Salm.

Novaator: TÜ teadlaste uuring: soodest immitseb naerugaasi

Tartu Ülikooli geograafide juhitud ülemaailmne uuring näitas, et kuivendatud lämmastikurikkad soomullad toodavad osoonikihti lagundavat ja kliimat soojendavat naerugaasi. Selle vältimiseks tuleb soid kaitsta.

(more…)

Teadlased hindavad soode taastamise edukust droonide abil

Eesti teadlased kavatsevad 2020. aastaks taastada ligikaudu 5800 hektarit Eesti soid ning selleks kasutatakse nüüd muuhulgas ka droone. “Aktuaalne kaamera” käis uurimas, milline roll on droonidel juba ligi kaks aastat väldanud soode taastamisel.

Loe edasi ja vaata Aktuaalse Kaamera videolugu ERR portaalist Novaator.

Euroopa Liit on Eesti soode õnnistus ja needus

Euroopa Liidu õigusruum kujundab üha tugevamalt nii põllumajandust kui ka looduskaitset. Soode saatust mõjutavad kõikvõimalikud juhised: Euroopa ühisest põllumajanduspoliitikast kuni Natura 2000 võrgustikuni, jäätme- ja veevaldkonna direktiividest kuni hiljutise kliimamuutuste leppeni. Ent kui neid juhiseid kõrvutada, ilmnevad suured vastuolud.
Loe edasi juunikuu Eesti Loodusest.

Looduskaitsekuu läks rappa

Käesoleval looduskaitsekuul korraldas keskkonnaamet kõikjal Eestis mitmesuguseid põnevaid matku loodusesse. Ka jõgevamaalased said sellest osa, rännates Endla looduskaitsealal rabades ja metsades.

Loe edasi 26. mai Vali Uudistest.

Soomaa: rabasilmad ja suurveed

Laukad paistavad päevavalguses helesinised, aga kunstnik või luuletaja näeb soodes teisigi värve.

“Kas tunned raba silmi rohelisi ja teisi punakaid kui rauamuld?” kirjutab Heiti Talvik. Noore mehena tihti kodulinnast Pärnust Tartusse rännanud luuletajale võis Soomaa kant olla inspireerijaks: “Kauged sood ja harvad pajud, tühjad rannatused, sinna raugevad kõik rajud, kaovad kannatused.”

Loe edasi Maalehest.