News

Oandu põlevkivikaevanduse kavandamine Sirtsi lka kõrvale

01.04.2020

VKG Kaevandused OÜ kaevandamisloa taotluse alusel algatas keskkonnaamet Oandu kaevanduse keskkonnamõju hindamise (KMH). Eesti Keskkonnaühenduste Koda, mille liige on ka Eestimaa Looduse Fond, esitas seisukohad ja ettepanekud KMH programmile. Kuna tööd võivad mõjutada ka sootaastamistööde tulemuslikkust Sirtsi looduskaitsealal, aitasime omalt poolt kaasa ettepanekute koostamisel. Taotletav kaevandusala asukoht on esitatud alloleval joonisel (pärineb KMH dokumentidest). Eesti […]

Video coverage of a LIFE for MIRES project study trip to Estonia

27.02.2020

2019. aasta septembris külastas Tšehhi projekti LIFE for MIRES meeskond kahte teist LIFE projekti Eestis ja Lätis. Üheskoos arutati mitmete teemade üle, näiteks taastamismeetodide esitlemine ja tõhus avalik kommunikatsioon.

New article about amphibians’ reproduction sites in protected sites and commercial forests

22.08.2018

Sel suvel ilmus on teadusartikkel kahepaiksete sigimispaikadest kaitsealadel ja majandusmetsades, kus on kasutatud andmeid ka ELFi sooprojekti aladelt. Artikli “Amphibians in drained forest landscapes: Conservation opportunities for commercial forests and protected sites” autoriteks on Liina Remm, Maarja Vaikre, Riinu Rannap ja Marko Kohv.

Nitrogen-rich organic soils under warm well-drained conditions are global nitrous oxide emission hotspots

26.03.2018

Nitrous oxide (N2O) is a powerful greenhouse gas and the main driver of stratospheric ozone depletion. Since soils are the largest source of N2O, predicting soil response to changes in climate or land use is central to understanding and managing N2O. Here we find that N2O flux can be predicted by models incorporating soil nitrate […]

National Geographic writes about mire restoration in Estonia!

15.08.2017

National Geographic: Tiny Country Cuts Carbon Emissions by Planting Bogs TUDU, ESTONIA What looks like a typical Northern European forest of scrubby Scotch pine, blueberry bushes, and ferns, about 15 miles inland from the Baltic Sea, turns out on closer inspection to be a  peat bog —one that’s been drained and mined. A 10-foot-deep drainage ditch, now covered […]