Uudised

Mida teha, kui ökosüsteemi taastamine ohustab alal praegu elavaid liike?

11.09.2019

Rikutud ökosüsteeme on hakatud taastama kogu maailmas. Mõnikord on aga niisugustele aladele elama asunud mõni ohustatud liik või kahjustaksid taastamistööd seal hingitsevaid jäänuk-asurkondi.

Õppefilmide seeria „Ah soo!” nüüd subtiitritega

29.08.2019

Eestimaa Looduse Fondi 2017. aasta sügisel avaldatud üheksast õppefilmist koosnevat seeriat „Ah soo!” saab nüüd vaadata eesti-, inglise- ja venekeelsete subtiitritega. Õppefilmid tutvustavad mängulises võtmes soo eri tahke.

Feodorisoo soostaastamistööde ülevaade

14.05.2019

8. mail vaatasime ELFi, Keskkonnaameti, RMK ja Tartu Ülikooli esindajatega Feodorisoos üle Praktov OÜ teostatud sootaastamistööd ja hindasime nende vastavust projektile ning paisude funktsioneerimist vastavalt projekti eesmärgile (veetaseme tõstmine).  Üldjoontes on tulemused täidetud, vajalik on veel mõne tööala korrastamine ja paari paisu kohendamine. Samuti rajatakse augustis kaks paisu talguliste abiga. Sootaastamistööd peaksid läbi saama 2019. a […]

New article about amphibians’ reproduction sites in protected sites and commercial forests

22.08.2018

Sel suvel ilmus on teadusartikkel kahepaiksete sigimispaikadest kaitsealadel ja majandusmetsades, kus on kasutatud andmeid ka ELFi sooprojekti aladelt. Artikli “Amphibians in drained forest landscapes: Conservation opportunities for commercial forests and protected sites” autoriteks on Liina Remm, Maarja Vaikre, Riinu Rannap ja Marko Kohv.

Nitrogen-rich organic soils under warm well-drained conditions are global nitrous oxide emission hotspots

26.03.2018

Nitrous oxide (N2O) is a powerful greenhouse gas and the main driver of stratospheric ozone depletion. Since soils are the largest source of N2O, predicting soil response to changes in climate or land use is central to understanding and managing N2O. Here we find that N2O flux can be predicted by models incorporating soil nitrate […]