Eesti märgalade seisukord on suhteliselt hea

Euroopaga võrreldes on Eesti märgalade seisund päris hea, ütleb Eestimaa Looduse Fondi märgalade projektijuht Marko Kohv.

Kui näiteks Saksamaal on kadunud 98% soodest, siis Eestis on neid praegu alles 1/3. Teistpidi vaadatuna on aga ka Eesti soodest 2/3 praeguseks kadunud. Milline on märgalade nii öelda majandamise suund ja inimtegevuse mõju nendele, seda uuris Jane Saluorg.

Kuula raadiouudiseid!