Kutsume osalema hangetes Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealade soode veerežiimi taastamisega kaasnevatel töödel – uuendatud teade

Hanke teade täiendatud 13.05.2019  – parandatud hinnapakkumise vormi seonduvalt hankega “Tudusoo lka soode veerežiimi taastamise leevendusmeetmed “. Algses hinnapakkumise vormis oli vigane töö jrk nr 12.

(veel …)

Lüganuse vallaleht: Mitmekesine Sirtsi soostik taastub kuivenduse mõjust

Ah mine õige Sirtsu sohu! Nii öeldi omal ajal sellele, kes rumalat juttu rääkis. See tähendab, et ta saadeti eriti kõrvalisse ja raskesti läbipääsetavasse kohta, kust niisama lihtne naasta polnud.

(veel …)

Laukasoo Suurlauka sulgemine

Laukasoo on Lahemaa rahvuspargi suurim soo, mida inimene on üsna tugevalt kahjustanud küll metsakasvatuseks või turbavõtmise hõlbustamiseks rajatud kraavidega. Suurlauka sulgemine on üks osa Laukasoo olukorra parandamiseks tehtavatest töödest, selle väljavooluks kunagi Palmse paruni poolt kaevatud kraav suleti 2019. aasta jaanuaris nelja suure puitseinaga tugevdatud paisu abil. (veel …)

Koduvalla Sõnumid: Tudu soostikus algasid taastustööd

Sadakond aastat tagasi tegi Eesti Loodusuurijate Selts valitsusele ettepaneku asutada praeguse Tudusoo kaitseala lõunaossa Eesti esimene rahvuspark. Nüüd plaanitakse selles piirkonnas vähendada vahepealseil aastail rajatud kuivendussüsteemide mõju kaitseala soodele, et need ürgmaastikud oleksid hoitud ja saaksid omas rütmis toimida.

(veel …)

Alutaguse valla leht: Eriskummaline Feodorisoo taastub projekti abiga

Hiidpõlengust ja kuivendusest räsitud Feodorisoo ärkab uuele elule, kui ligi viiekümne paisu abiga õnnestub selle põhjaosas taastada looduslik veerežiim. Loodame, et tehtav töö aitab kaasa ka ühe kaduva liigi – rabapüü – elule ja hoiule.

(veel …)

Kodukant: Ohepalu soostikus algavad taastamistööd

Ohepalu rabas on järv, kus muiste asunud vaiadele ehitatud küla, mida rahvas kasutas pelgupaigana. On see tõsi või rahvajutt, pole teada, kuid pärimusena elab lugu tänini.

(veel …)

Koduvalla Sõnumid: Mitmekesine Sirtsi soostik taastub kuivenduse mõjust

Mürisev konnakoor ja virvatulukesed, muistne Viru talitee ja sohusaatmise folkloor – kahe Virumaa piiril paiknev Sirtsi soostik suisa kihab põnevaist lugudest ja loodusnähtustest.

(veel …)

Viljandi valla teataja: Soosaare soo taastub kaevanduse ja kuivenduse jäetud haavast

Viljandi vallas asub maaliline Soosaare soo, mis võib uhkustada oma laukarohkusega. Eripärane on seegi, et soo taastamise nimel on seal käinud käsitsi paise ehitamas enam kui kümne rahva esindajad.

(veel …)

Märgalade päev 2019 #minusoo

Inimesed on läbi ajaloo soid väga mitmeti kasutanud ja jätnud neisse oma jälgi. Kunagi mindi sohu pakku sõja eest, tänapäeval minnakse sinna eelkõige nautima rahu ja vaikust. Kuidas veel on inimesed soid enda tarbeks kasutanud, saab avastada koos geograaf Pireti ja soosõber Siimuga.

Millisesse sohu oled Sina jätnud enda (mõtte)jäljed?

(veel …)

Kutsume osalema hankes Ohepalu looduskaitseala soode veerežiimi taastamiseks

Otsime tööde teostajat Ohepalu looduskaitsealadel sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused kaitsealal paiknevate soode kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks ja aidata kaasa soodele iseloomuliku taimestiku ning loomastiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemisele.

(veel …)