Kuidas läheb soode taastamisega Palasis?

Soode taastamise projektis raietel silma peal hoidev Leevi Krumm kirjutab RMK loodusblogis sellest, mis Palasi jääksoos taastamise rindel toimumas on. Palasi jääksoo asub Lääne-Viru maakonnas Palasi külas ning jääb Sirtsi looduskaitseala Palasi ja Sirtsi soo sihtkaitsevööndisse.  Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri ütleb üheselt, et nende vööndite kaitse-eesmärgiks on koosluste looduslikkuse taastamine ja seejärel ökosüsteemide arengu tagamine üksnes […]

Loe edasi...

Metsisekonverents Poolas

Mõned sootaastajate meeskonna liikmed Tartu Ülikoolist osalesid 2017. aasta oktoobris metsise konverentsil, kus tutvustasid postriga ka Eesti soode taastamise projekti ning teisi Eestis käimasolevaid ja lõppenud projekte, mis metsisega seotud. Konverentsil sai hea ülevaate mitmete metsisega seotud LIFE projektide kohta teistes riikides. Teadlased ja eksperdid jagasid omavahel  nii kogemusi kui seisukohti. Muuhulgas selgus, et lõuna […]

Loe edasi...

Laukasoo taastamiskava lõppversioon

Taastamiskava lõplik versioon, millele ootame täiendusi kuni 22. oktoobrini, on leitav lingil: Laukasoo taastamiskava lõppvers 9.10.2017 Peale 22. septembril toimunud arutelu on taastamiskava täiendatud järgnevas: I seiresüsteem taastamisalast väljapool eesmärgiga hinnata taastamistegevuste mõju sood ümbritsevatele aladele (esitatud taastamiskava lisas 6); II seirekaardi täiendamine linnuloendusaladega (joonis 18); III kultuuripärandi peatüki täiendamine vahepeal leitud materjalide abil. IV tekstilised korrektuurid. Oktoobri lõpul vaatame […]

Loe edasi...

Laukasoo taastamiskava tööversiooni avaliku arutelu (22.09) kokkuvõte

Päevakava: Keskkonnaameti ja Eestimaa Looduse Fondi avasõnad; Soode taastamise põhimõtted ja Laukasoo taastamiskava uuendatud versiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF; Taastamiskavas kavandavate tegevuste mõju Laukasood ümbritsevate maade veerežiimile, Urmas Uri, Erki Kõnd, Kobras AS; Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm Kuivendatud soode taastamine loomastiku vaatenurgast, sh Laukasoos tegevuste läbiviimine, Tartu Ülikool, Urmas […]

Loe edasi...