Kuidas läheb soode taastamisega Palasis?

Soode taastamise projektis raietel silma peal hoidev Leevi Krumm kirjutab RMK loodusblogis sellest, mis Palasi jääksoos taastamise rindel toimumas on. Palasi jääksoo asub Lääne-Viru maakonnas Palasi külas ning jääb Sirtsi looduskaitseala Palasi ja Sirtsi soo sihtkaitsevööndisse.  Sirtsi looduskaitseala kaitse-eeskiri ütleb üheselt, et nende vööndite kaitse-eesmärgiks on koosluste looduslikkuse taastamine ja seejärel ökosüsteemide arengu tagamine üksnes […]

Loe edasi...

Metsisekonverents Poolas

Mõned sootaastajate meeskonna liikmed Tartu Ülikoolist osalesid 2017. aasta oktoobris metsise konverentsil, kus tutvustasid postriga ka Eesti soode taastamise projekti ning teisi Eestis käimasolevaid ja lõppenud projekte, mis metsisega seotud. Konverentsil sai hea ülevaate mitmete metsisega seotud LIFE projektide kohta teistes riikides. Teadlased ja eksperdid jagasid omavahel  nii kogemusi kui seisukohti. Muuhulgas selgus, et lõuna […]

Loe edasi...

Osoon: soode taastamine

1950.-1960. aastatel kuulutati sõda soodele. Need nn “kasutud” märjad maalapid tuli muuta viljakandvaks põllumaaks ja metsaks. Soodesse tõmmati sisse võimsad kraavid, sellega rikuti veerežiimi ning muutus taimestik ja loomastik. Kuivendamisega oleme kaotanud sadu tuhandeid hektareid soomaastikku. Tänane looduskaitse peab parandama kunagi tehtud vead. Soode kaitse tegevuskava näeb ette taastada 2020. aastaks kaitsealadel 10 tuhat hektarit […]

Loe edasi...

Õpetajate leht: Värskes õppefilmide seerias „Ah soo!” näeb soode mitut nägu

Küllap on pea igal eestimaalasel kas värske või pisut tuhmunud mälestus soost marjade, laudtee, mõne raamatukatke, klassiekskursiooni või koolitunni kaudu. Veel sada aastat tagasi oli soo põlatud maa, kust saaki ei saa ja kus kari ei edene. Nõukogudeaegne retoorika kasutas soode kuivendamist tõhusa sihtalana oma mõjuvõimu näitamiseks. Samas on sohu aastasadade jooksul mindud peitu küll […]

Loe edasi...