Virumaa Teataja: Linnurahu seiskas ajutiselt Laukasoo taastamise

Eelmisel nädalal lõpetasid suured traktorid ja ekskavaatorid müristamise Laukasoos, et anda rahu lindudele. Soo taastamistööde esimesele etapile tõmmati edukalt joon alla. Eestimaa Looduse Fondi projektijuht Jüri-Ott Salm rääkis, et Laukasoo ääres on metsise mänguala ning sellest tulenevalt on 1. veebruarist 31. juulini seal kandis liikumisel linnurahu tõttu väga palju piiranguid.

Loe edasi...

Postimees: Sood on meile tähtsad ja kaitsevad meid

2. veebruaril 1971 sõlmiti esimene rahvusvaheline looduskaitseleping – „Rahvusvahelise tähtsusega märg­alade, eriti veelindude elupaikade konventsioon” ehk Ramsari konventsioon. Märgalad on alaliselt liigniisked (näiteks sood) või ajutiselt üleujutatud alad, nagu jõeluhad, aga ka siseveekogud ja lauged rannikualad 6 m sügavuseni.

Loe edasi...

Märgalade päev 2019 #minusoo

Inimesed on läbi ajaloo soid väga mitmeti kasutanud ja jätnud neisse oma jälgi. Kunagi mindi sohu pakku sõja eest, tänapäeval minnakse sinna eelkõige nautima rahu ja vaikust. Kuidas veel on inimesed soid enda tarbeks kasutanud, saab avastada koos geograaf Pireti ja soosõber Siimuga. Millisesse sohu oled Sina jätnud enda (mõtte)jäljed?

Loe edasi...

Haljala vallaleht: Laukasoo taastub tasapisi inimese abiga

Haljala vallas asub Laukasoo, mille mitmekesine ja suure laugastikuga maastik ei jäta külmaks ühtegi eestimaalast, ühtlasi on tegemist Lahemaa suurima sooga (1391 ha). Nagu ka paljusid teisi kauneid rabasid, on Laukasoo looduslikku seisundit tugevasti mõjutanud üle-eelmisel sajandil alanud ja eelmisel sajandil hoogustunud kuivendamine.

Loe edasi...