Lüganuse vallaleht: Mitmekesine Sirtsi soostik taastub kuivenduse mõjust

Ah mine õige Sirtsu sohu! Nii öeldi omal ajal sellele, kes rumalat juttu rääkis. See tähendab, et ta saadeti eriti kõrvalisse ja raskesti läbipääsetavasse kohta, kust niisama lihtne naasta polnud.

(veel …)

Laukasoo Suurlauka sulgemine

Laukasoo on Lahemaa rahvuspargi suurim soo, mida inimene on üsna tugevalt kahjustanud küll metsakasvatuseks või turbavõtmise hõlbustamiseks rajatud kraavidega. Suurlauka sulgemine on üks osa Laukasoo olukorra parandamiseks tehtavatest töödest, selle väljavooluks kunagi Palmse paruni poolt kaevatud kraav suleti 2019. aasta jaanuaris nelja suure puitseinaga tugevdatud paisu abil. (veel …)

Koduvalla Sõnumid: Tudu soostikus algasid taastustööd

Sadakond aastat tagasi tegi Eesti Loodusuurijate Selts valitsusele ettepaneku asutada praeguse Tudusoo kaitseala lõunaossa Eesti esimene rahvuspark. Nüüd plaanitakse selles piirkonnas vähendada vahepealseil aastail rajatud kuivendussüsteemide mõju kaitseala soodele, et need ürgmaastikud oleksid hoitud ja saaksid omas rütmis toimida.

(veel …)

Alutaguse valla leht: Eriskummaline Feodorisoo taastub projekti abiga

Hiidpõlengust ja kuivendusest räsitud Feodorisoo ärkab uuele elule, kui ligi viiekümne paisu abiga õnnestub selle põhjaosas taastada looduslik veerežiim. Loodame, et tehtav töö aitab kaasa ka ühe kaduva liigi – rabapüü – elule ja hoiule.

(veel …)

Kodukant: Ohepalu soostikus algavad taastamistööd

Ohepalu rabas on järv, kus muiste asunud vaiadele ehitatud küla, mida rahvas kasutas pelgupaigana. On see tõsi või rahvajutt, pole teada, kuid pärimusena elab lugu tänini.

(veel …)

Koduvalla Sõnumid: Mitmekesine Sirtsi soostik taastub kuivenduse mõjust

Mürisev konnakoor ja virvatulukesed, muistne Viru talitee ja sohusaatmise folkloor – kahe Virumaa piiril paiknev Sirtsi soostik suisa kihab põnevaist lugudest ja loodusnähtustest.

(veel …)

Viljandi valla teataja: Soosaare soo taastub kaevanduse ja kuivenduse jäetud haavast

Viljandi vallas asub maaliline Soosaare soo, mis võib uhkustada oma laukarohkusega. Eripärane on seegi, et soo taastamise nimel on seal käinud käsitsi paise ehitamas enam kui kümne rahva esindajad.

(veel …)

Maalehe fotolugu: Lahemaa Laukasoo muutub taas nimevääriliseks

Eestimaa Looduse Fondi eestvedamisel suletakse Laukasoo loodusliku seisundi parandamiseks vanu kraave ning võetakse maha osa puistust, mis on sinna kasvanud kuivenduse mõjul. Kuivenduskraavidele rajatakse kopa ja vabatahtlike abiga paisud, et veetaset tõsta.

(veel …)

Virumaa Teataja: Linnurahu seiskas ajutiselt Laukasoo taastamise

Eelmisel nädalal lõpetasid suured traktorid ja ekskavaatorid müristamise Laukasoos, et anda rahu lindudele. Soo taastamistööde esimesele etapile tõmmati edukalt joon alla.

Eestimaa Looduse Fondi projektijuht Jüri-Ott Salm rääkis, et Laukasoo ääres on metsise mänguala ning sellest tulenevalt on 1. veebruarist 31. juulini seal kandis liikumisel linnurahu tõttu väga palju piiranguid.

(veel …)

Postimees: Sood on meile tähtsad ja kaitsevad meid

2. veebruaril 1971 sõlmiti esimene rahvusvaheline looduskaitseleping – „Rahvusvahelise tähtsusega märg­alade, eriti veelindude elupaikade konventsioon” ehk Ramsari konventsioon. Märgalad on alaliselt liigniisked (näiteks sood) või ajutiselt üleujutatud alad, nagu jõeluhad, aga ka siseveekogud ja lauged rannikualad 6 m sügavuseni.

(veel …)