Postimees: Soid taastatakse järjest enam

Eestimaa Looduse Fondi kommentaar:

Hea ülevaade soode taastamise vallas toimuvast Postimehelt! Kuid esimene väide – “üldistatult võib öelda, et maade kuivendamine väheneb, soode taastamine suureneb” – on siiski eksitav. (veel …)

Videokokkuvõte LIFE for MIRES projekti liikmete õppereisist Eestisse

2019. aasta septembris külastas Tšehhi projekti LIFE for MIRES meeskond kahte teist LIFE projekti Eestis ja Lätis. Üheskoos arutati mitmete teemade üle, näiteks taastamismeetodide esitlemine ja tõhus avalik kommunikatsioon. (veel …)

Galerii: märgalade päeva konverents 2020

3. veebruaril toimus rahvusvahelise märgalade päeva puhul konverents “Kuidas sood toetavad meid ja meie soid?”. Konverentsi ettekanded käsitlesid 2020. aasta rahusvahelise märgalade päeva fookusteemast – elurikkusest märgaladel, ent ka soodega seotud ökosüsteemiteenustest ja eri liikumisvõimalustest soodes. Konverentsi fotosid saab vaadata allpool asuvast galeriist. Rohkem infot konverentsi kohta leiad siit!

Soode taastamise käsiraamatu esimene versioon

Täna toimuval märgalade päeva konverentsil tutvustatakse soode taastamise käsiraamatu esimest versiooni, mis avatud muudatusteks.

Käsiraamat kannab alapealkirja “Soode taastamine: senised kogemused teguloo “soode kaitse ja taastamine” näitel.” Kõigil huviliselt on võimalik väljaannet uudistada siit!

Konverentsi ülekannet vaata UTTVst!

Soe talv sootaastamisaladel

Toimetame kuuel kaitsealusel sooalal, et sealseid kooslusi taastada. Anname all põgusa ülevaate sellest, kui kaugel oleme oma tegemistega erinevatel aladel.

Laukasoo, Lahemaa rahvuspark

Kraavide sulgemine masinatega lõpetati Laukasoos detsembri keskpaigaks, oma panuse andis ka Metropol Group OÜ. Võib öelda, et vaatamata vihmarohkele sügisele, soosis ilm tööde tegijat – külmades ja lumistes oludes oleks tööde teostamine olnud raskem kui ehk mitte võimatu. Seevastu suuremad vihmaperioodid aitasid jälgida vee liikumist ja kohendada mõned paisud, mille ümbert vesi voolama pääses ja paise erodeerima hakkas. Samuti tekkis oodatust suurem veekogus kunagiste labidaturbaaukudele ja osa paise tuli ehitada suuremaks.

Tuleval suvel on kavandatud rajada käsitsi paise Laukasoo Palmse poolses küljes – loodame seda teha talguliste, Õpilasmaleva ja mõne ettevõtte kaasabil.

Ehitusaegse settetiigi sulgemine Laukasoo kaevandusalalt väljaviival peakraavil. Foto: J.-O. Salm

Tööde ülevaatus endisel kaevandusalal Laukasoos. Foto: J.-O. Salm

Sirtsi looduskaitseala

Sirtsis jätkuvad RMK eestvedamisel lagesookoosluse taastamiseks vajalike puude eemaldamine selleks kohandatud masinatega ja trassiraied. 4. detsembril alustati kopatöödega Tedresoos, et sulgeda soole omase veerežiimi taastumiseks sinna kunagi rajatud kraave. Samuti algasid tööd Ruunakünka juures – nn leevendusmeetmete rajamine, mis seisneb mõnede kraavide uuendamises, eesmärgiga tagada säiliva kuivendusvõrgu toimimine ja teede läbitavus. Pinnasetöid teostab Metropol Group OÜ ja raietöid OÜ RT Plaan.

Tudusoo looduskaitseala

Tudusoos on kopa ja raietöödega tegutsetud viimase kuu jooksul kaitseala lääneservas ja keskosas – Kruusoja ümbruses. Samuti on lõpetatud Tudu Järvesoo õpperaja rekonstrueerimine ja metsaonn on külastajatele taas avatud. Nii kopa- kui ka raietöödega tegeleb Tudusoos Hanso MK OÜ.

Vastrenoveeritud matkaonnis on pidevalt külalisi. Onni saab kergesti ka lapsevankriga ja erivajadustega liikujatele on rajatud käsipuu kogu laudtee ulatuses. Foto: J.-O. Salm

Vaade paisult, millega on hoitud Tudu järve veetase. Taamal paistab ka taastatud lagesoo ja sellel kulgeb rajatud laudtee. Foto: J.-O. Salm

Ohepalu looduskaitseala

Kraavide sulgemise ja pinnasetöödega on selleks korraks lõpetatud ja mõnikümmend käsitsi paisu tuleb veel rajada tuleval suvel. Novembris ja detsembri esimeses pooles tehti töid Mädajärve kõrval asuval kunagisel labidaturbavõtualal ja selle lähistel paiknevatel kraavidel ning kaitseala lõunapoolses otsas.

 

Teistel taastamistööde aladel – Feodorisoos ja Soosaare soos – on vesi jõudsasti maapinna lähedale tõusnud ning toimuvad ettevalmistused seireks. Kevadel on Tartu Ülikooli kavandatud sihtliikide seire kõigil taastamisaladel, käimas on hüdroloogia seire.

Märgalade päeva konverents 3. veebruaril Tartus

Hea märgalade huviline!

Ootame teid juba kuuendat korda toimuvale märgaladega seotud teemasid käsitlevale konverentsile “Kuidas sood toetavad meid ja meie soid?“, mis leiab aset 3. veebruaril 2020 Tartu Ülikooli raamatukogus. (veel …)

Eelteade: ootame teid 3. veebruaril märgalade päeva tähistavale konverentsile

Hea märgalade huviline!

Ootame teid juba kuuendat korda toimuvale märgalade konverentsile, mis leiab aset tuleva aasta 3. veebruaril Tartu Ülikooli raamatukogus. Palume kõigil huvilistel sündmus varakult kalendrisse kirja panna. (veel …)

Suvised tööd ja sügisesed plaanid Eesti soodes

Suvega on asjalood soodes kõvasti edasi arenenud – kõik paigad on juurde saanud taastumiseks vajalikke paise. Loe, mis ootab sügisel iga sooala täpsemalt ees!


(veel …)

Mida teha, kui ökosüsteemi taastamine ohustab alal praegu elavaid liike?

Rikutud ökosüsteeme on hakatud taastama kogu maailmas. Mõnikord on aga niisugustele aladele elama asunud mõni ohustatud liik või kahjustaksid taastamistööd seal hingitsevaid jäänuk-asurkondi.


(veel …)

Juulis ja augustis said 5 sood 55 uut turbatammi

August on möödunud Eestimaa soodes eriti tegusalt. Teatavasti on soo siiski küllaltki pehme ja vesine maa ning seetõttu ei pääse kõikjale suurte ja raskete masinatega ligi. Seetõttu on teatud paikades parim viis turbapaisude ehitamiseks käsitöö talguliste abiga. (veel …)