Kooskõlastuse on saanud Laukasoo, Sirtsi ja Tudusoo veerežiimi taastamise projektid

Veerežiimi taastamise projektid, sh avalike arutelude protokollid ja muud materjalid on leitavad järgmistel linkidel: Sirtsi: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/sirtsi/ Tudusoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/tudusoo/ Laukasoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/laukasoo/ Taastamistöödega alustatakse eeldatavasti 2018. a sügisel. Tööde teostajad leitakse riigihangete läbiviimise kaudu.

Loe edasi...

Kopatööd 2018. a suvel ja sügisel

Juulis algavad kopatööd Sirtsi looduskaitsealal, Palasi endisel kaevandusalal. Tööde teostaja on Metropol Group OÜ. Tööd vältavad juulist kuni septembri lõpuni. Sügiseks on kavandatud turbasambla külv ja eritöötlused põlevkivituhaga, tööde teostaja OÜ Nordic Botanical. Kavandatud tööde lõpp 30. november 2018. Augustis on kavandatud alustada kopatöödega Feodorisoos, Agusalu looduskaitsealal. Töid teeb OÜ Praktov. Samale ajale on kavandatud […]

Loe edasi...

Kutse Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode veerežiimi taastamise projektide avalikule tutvustusele

Olete oodatud Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode veerežiimi taastamise projektide avalikule arutelule, mis toimub 28. mail kl 16 Tudu alevikus Tudu koolis. Koosolekul tutvustavad Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert Marko Kohv Sirtsi, sh Palasi endise kaevandusala ja Tudu soode taastamise tehnilisi aspekte: Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on rajatavad paisud? Millise tehnikaga töid […]

Loe edasi...

Kutsume osalema hankes “Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamine” – hanke tingimusi muudetud

Otsime tööde teostajat Sirtsi looduskaitsealal Palasi mahajäetud kaevandusalal sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused  kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks, selleks tuleb likvideerida kuivenduskraavid, rajada veevoolu ja pinnase erosiooni takistamiseks paisud ja osaliselt ajada kinni kraavid, likvideerida kraavivallid, turbaaunad ja üks teelõik, koorida pinnas turbasamblakülvi alalt ning rajada veekaitse meetmena kaks settetiiki. Tööde teostamise tähtaeg on 30. […]

Loe edasi...