Ohepalu looduskaitseala sootaastamiskava tööversiooni avalik arutelu

9. augustil kell 16-19 toimub Ohepalu külas Õnnela külalistemajas Ohepalu looduskaitseala sootaastamiskava tööversiooni avalik tutvustus. Soode taastamisest räägivad Tartu Ülikooli, RMK ja Eestimaa Looduse Fondi eksperdid. Taastamiskava tööversioon on leitav, klikkides järgneval lingil:  Ohepalu taastamiskava tööversioon 24.7.2017 . Kõik huvilised on oodatud kuulama ning kaasa rääkima! Kirjalik tagasiside taastamiskava tööversioonile oodatud hiljemalt 24. augustiks 2017.

Loe edasi...

Laukasoo taastamiskava tööversiooni kordusarutelu

5. juunil 2017 toimus taastamiskava kordusarutelu, millele olid otsekutsed saadetud ka Laukasoo ümbruse maaomanikele, kelle maid pidi kavandatakse taastamisaladele ligipääsu. See aitas suuresti kaasa tegevuste teavitamisele, kuna märtsikuisele koosolekule tulid vaid kaks kohapealset inimest, seevastu juunis on huvilisi paarkümmend. Projektimeeskonna poolt osalesid arutelul Jüri-Ott Salm ja Leevi Krumm. Kordusarutelu käigus tõstatati mitmeid küsimusi ja tehti […]

Loe edasi...

Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode taastamiskavade tööversioonide arutelu

16. juuni 2017 toimus Tudu koolimajas Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode taastamiskavade tööversioonide tutvustamine ja avalik arutelu. Osales 21 inimest, kellest 7 olid kohalikud. Päevakava Avasõnad, Maret Vildak, Keskkonnaamet; Jüri-Ott Salm, Eestimaa Looduse Fond (ELF) Soode taastamise põhimõtted ja taastamiskava tööversioonide tutvustus, Marko Kohv, ELF (ettekanne leitav:  Sirtsi_Tudu_avalikustamine_MK_ettekanne ) Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, […]

Loe edasi...

Feodorisoo taastamiskava arutelu – kokkuvõte ja ettekanded

24. mail 2017. a toimus Jaama külamajas Agusalu looduskaitsealal paikneva Feodorisoo taastamiskava tööversiooni tutvustamine ja avalik arutelu. Osales 29 inimest, neist enamus olid kohapealt – suur tänu kohapealse teavituse eest Jaama küla seltsile. Päevakava Keskkonnaameti avasõnad, M. Vildak Ülevaade projektist „Soode kaitse ja taastamine“ ja sooarheoloogiast, J.-O.Salm, ELF (ettekanne leitav lingilt ) Soode taastamise põhimõtted ja Laukasoo […]

Loe edasi...

Hangete teated

Projekti raames on välja kuulutatud hanked “Sookoosluste veerežiimi taastamisest tuleneva mõju uurimine ja hindamine ning vajadusel teede ja kraavide ümberehituse jt projektide koostamine” ja “Tudusoo, Sirtsi ja Agusalu looduskaitsealade ning Lahemaa rahvuspargis Laukasoo veerežiimi taastamisprojektide vormistamine”. Täpsem teave leitav riigihangete registris järgnevatel aadressidel:  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186287  ja  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188396 .

Loe edasi...