Kutsume osalema hankes Tudu õpperaja rekonstrueerimine

Otsime tööde teostajat Tudusoo looduskaitsealal  Tudu õpperaja rekonstrueerimiseks. Tööde eesmärgiks on rekonstrueerida laudtee võimaldamaks sellel mh ratastooliga liikumist ja metsaonn ning paigutada alale õppetegevuse läbiviimiseks teabetahvlid. Tööde teostamise tähtaeg on 31. jaanuar 2020. Pakkumuse tähtaeg on 4. jaanuar 2019 kl 11  ja see tuleb esitada elektrooniliselt  riigihangete veebiportaalis . Pakkuja on kohustatud enne pakkumuse esitamist objektidega eelnevalt koos ELFi esindajaga […]

Loe edasi...

Kutsume osalema hangetes Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealade soode veerežiimi taastamiseks

Otsime tööde teostajat Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealadel sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused nimetatud kaitsealadel paiknevate soode kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks ja aidata kaasa  soodele iseloomuliku taimestiku ning loomastiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemisele. Veerežiimi taastamiseks  ja soole iseloomuliku taimestiku ning loomastiku taastumise kujunemiseks tuleb likvideerida kuivenduskraavide kraavivallid, rajada veevoolu ja pinnase erosiooni takistamiseks paisud ja […]

Loe edasi...

Kooskõlastuse on saanud Laukasoo, Sirtsi ja Tudusoo veerežiimi taastamise projektid

Veerežiimi taastamise projektid, sh avalike arutelude protokollid ja muud materjalid on leitavad järgmistel linkidel: Sirtsi: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/sirtsi/ Tudusoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/tudusoo/ Laukasoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/laukasoo/ Taastamistöödega alustatakse eeldatavasti 2018. a sügisel. Tööde teostajad leitakse riigihangete läbiviimise kaudu.

Loe edasi...

Kopatööd 2018. a suvel ja sügisel

Juulis algavad kopatööd Sirtsi looduskaitsealal, Palasi endisel kaevandusalal. Tööde teostaja on Metropol Group OÜ. Tööd vältavad juulist kuni septembri lõpuni. Sügiseks on kavandatud turbasambla külv ja eritöötlused põlevkivituhaga, tööde teostaja OÜ Nordic Botanical. Kavandatud tööde lõpp 30. november 2018. Augustis on kavandatud alustada kopatöödega Feodorisoos, Agusalu looduskaitsealal. Töid teeb OÜ Praktov. Samale ajale on kavandatud […]

Loe edasi...

Kutse Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode veerežiimi taastamise projektide avalikule tutvustusele

Olete oodatud Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode veerežiimi taastamise projektide avalikule arutelule, mis toimub 28. mail kl 16 Tudu alevikus Tudu koolis. Koosolekul tutvustavad Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert Marko Kohv Sirtsi, sh Palasi endise kaevandusala ja Tudu soode taastamise tehnilisi aspekte: Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on rajatavad paisud? Millise tehnikaga töid […]

Loe edasi...