Feodorisoo soostaastamistööde ülevaade

8. mail vaatasime ELFi, Keskkonnaameti, RMK ja Tartu Ülikooli esindajatega Feodorisoos üle Praktov OÜ teostatud sootaastamistööd ja hindasime nende vastavust projektile ning paisude funktsioneerimist vastavalt projekti eesmärgile (veetaseme tõstmine).  Üldjoontes on tulemused täidetud, vajalik on veel mõne tööala korrastamine ja paari paisu kohendamine. Samuti rajatakse augustis kaks paisu talguliste abiga. Sootaastamistööd peaksid läbi saama 2019. a sügisel. (veel …)

Kutsume osalema hangetes Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealade soode veerežiimi taastamisega kaasnevatel töödel – uuendatud teade

Hanke teade täiendatud 13.05.2019  – parandatud hinnapakkumise vormi seonduvalt hankega “Tudusoo lka soode veerežiimi taastamise leevendusmeetmed “. Algses hinnapakkumise vormis oli vigane töö jrk nr 12.

(veel …)

Kutsume osalema hankes Ohepalu looduskaitseala soode veerežiimi taastamiseks

Otsime tööde teostajat Ohepalu looduskaitsealadel sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused kaitsealal paiknevate soode kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks ja aidata kaasa soodele iseloomuliku taimestiku ning loomastiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemisele.

(veel …)

Soode taastamine jätkub eri soodes eri rütmis

Aasta on lõpusirgel, kuid Eesti soode taastamine jätkub ka järgmisel aastal täistuuridel. Sel aastal aitasid soode taastamisele kaasa ka mitmed talgulised, kelleta oleks nii mõnigi töö tunduvalt rohkem aega võtnud. Anname taaskordse ülevaate soodes toimuvast pühade eel ja plaanidest uuel aastal.

(veel …)

Kutsume osalema hankes Tudu õpperaja rekonstrueerimine

Otsime tööde teostajat Tudusoo looduskaitsealal Tudu õpperajarekonstrueerimiseks. Tööde eesmärgiks on rekonstrueerida laudtee võimaldamaks sellel mh ratastooliga liikumist ja metsaonn ning paigutada alale õppetegevuse läbiviimiseks teabetahvlid. Tööde teostamise tähtaeg on 31. jaanuar 2020.

(veel …)

Kutsume osalema hangetes Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealade soode veerežiimi taastamiseks

Otsime tööde teostajat Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealadel sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused nimetatud kaitsealadel paiknevate soode kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks ja aidata kaasa soodele iseloomuliku taimestiku ning loomastiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemisele.

(veel …)

Kooskõlastuse on saanud Laukasoo, Sirtsi ja Tudusoo veerežiimi taastamise projektid

Veerežiimi taastamise projektid, sh avalike arutelude protokollid ja muud materjalid on leitavad järgmistel linkidel:

Sirtsi: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/sirtsi/

Tudusoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/tudusoo/

Laukasoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/laukasoo/

Taastamistöödega alustatakse eeldatavasti 2018. a sügisel. Tööde teostajad leitakse riigihangete läbiviimise kaudu.

Kopatööd 2018. a suvel ja sügisel

Juulis algavad kopatööd Sirtsi looduskaitsealal, Palasi endisel kaevandusalal. Tööde teostaja on Metropol Group OÜ. Tööd vältavad juulist kuni septembri lõpuni. Sügiseks on kavandatud turbasambla külv ja eritöötlused põlevkivituhaga, tööde teostaja OÜ Nordic Botanical. Kavandatud tööde lõpp 30. november 2018.

Augustis on kavandatud alustada kopatöödega Feodorisoos, Agusalu looduskaitsealal. Töid teeb OÜ Praktov. Samale ajale on kavandatud kopatööd ka Soosaares, Alam-Pedja kaitsealal, kus teeb tööd Hanso MK OÜ. Tööde tähtajaks on mõlemal ajal seatud 2019. a veebruari lõpp.

Tööde aluseks on veerežiimi taastamise projektid, mis on kooskõlastatud RMK, Keskkonnaameti ja kohalike omavalitsustega. Vajadusel on tööd kooskõlastatud ka Põllumajandusameti ja maaomanikega. Samuti on toimunud avalikud arutelud – nende protokollid on esitatud projektide lisadena.

Veerežiimi taastamise projektid ja muud materjalid on leitavad järgmistel linkidel:

Palasi: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/sirtsi/

Feodorisoo: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/feodorisoo/

Soosaare: https://soo.elfond.ee/taastamisalad/soosaare/

Kutse Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode veerežiimi taastamise projektide avalikule tutvustusele

Olete oodatud Sirtsi ja Tudusoo looduskaitsealade soode veerežiimi taastamise projektide avalikule arutelule, mis toimub 28. mail kl 16 Tudu alevikus Tudu koolis.

Koosolekul tutvustavad Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert Marko Kohv Sirtsi, sh Palasi endise kaevandusala ja Tudu soode taastamise tehnilisi aspekte: Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on rajatavad paisud? Millise tehnikaga töid teostatakse? Kuidas pääsevad masinad aladele ligi?

REGISTREERU SÜNDMUSELE

Samuti vastatakse huviliste temaatilistele küsimustele. Kohal on ka teised soode taastamisega tegelevad eksperdid Tartu Ülikoolist, projekteerija Kobras AS, Keskkonnaameti ja RMK esindajad.

Sündmus on järg Sirtsi ja Tudusoo taastamiskava avalikele aruteludele, mis toimusid 2017. a.

Taastamiskavad ja teostusprojektide tööversioonid on leitavad linkidel:

https://soo.elfond.ee/taastamisalad/tudusoo/

https://soo.elfond.ee/taastamisalad/sirtsi/

Ettepanekute ja kommentaaride esitamise tähtaeg taastamisprojektidele 5. juuni 2018, palume need saata projekti koordinaatorile Jüri-Ott Salmile aadressil jott@elfond.ee või kirja teel Eestimaa Looduse Fondile aadressil Lai tn 29, Tartu 51005.

Kutsume osalema hankes “Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamine” – hanke tingimusi muudetud

Otsime tööde teostajat Sirtsi looduskaitsealal Palasi mahajäetud kaevandusalal sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused  kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks, selleks tuleb likvideerida kuivenduskraavid, rajada veevoolu ja pinnase erosiooni takistamiseks paisud ja osaliselt ajada kinni kraavid, likvideerida kraavivallid, turbaaunad ja üks teelõik, koorida pinnas turbasamblakülvi alalt ning rajada veekaitse meetmena kaks settetiiki. Tööde teostamise tähtaeg on 30. september 2018.a.Tööde teostamise aluseks on Kobras AS poolt koostatud „Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamise projekt“,  töö  nr  2017-244 ning teised käesoleva hanke dokumendid koos lisadega.

Pakkumuse muudetud tähtaeg on 15. mai 2018 kell 15:00 ja see  tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (e-RHR) kaudu aadressil https://riigihanked.riik.ee. Samuti muudeti e-riigihangete keskkonnas leitavat hinnapakkumuse vormi.

Pakkujad on kohustatud enne pakkumuse esitamist objektiga eelnevalt kohapeal tutvuma koos ELFi esindajaga 24. aprill 2018 kl 11 ja 10. mail kl 15. Tutvumiseks tuleb registreeruda 2 tööpäeva enne tutvumise aega: Jüri-Ott Salm, telefon 5295933, e-post jott@elfond.ee.

Täpsem teave: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/196267