Kutsume osalema hankes “Palasi mahajäetud turbatootmisalal veerežiimi taastamine”

Otsime tööde teostajat Sirtsi looduskaitsealal Palasi mahajäetud kaevandusalal sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused  kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks, selleks tuleb likvideerida kuivenduskraavid, rajada veevoolu ja pinnase erosiooni takistamiseks paisud ja osaliselt ajada kinni kraavid, likvideerida kraavivallid, turbaaunad ja üks teelõik, koorida pinnas turbasamblakülvi alalt ning rajada veekaitse meetmena kaks settetiiki. Tööde teostamise tähtaeg on 30. […]

Loe edasi...

Kutse Laukasoo veerežiimi taastamisprojekti avalikule arutelule

Olete oodatud  Laukasoo veerežiimi taastamisprojekti avalikule arutelule, mis toimub 13. aprillil kl 18 Palmse külas Keskkonnaameti õppeklassis. Sündmusel tutvustavad Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert Marko Kohv ja projekteerija Kobras AS esindaja Laukasoo taastamise tehnilisi aspekte: Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on rajatavad paisud? Millise tehnikaga töid teostatakse? Kuidas pääsevad masinad aladele ligi? Samuti […]

Loe edasi...

Kutsume osalema hankes “Soosaare soo veerežiimi taastamine”

Otsime tööde teostajat Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soos sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused Soosaare soos kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks ja aidata kaasa  soole iseloomuliku taimestiku ning loomastiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemisele. Veerežiimi taastamiseks  ja soole iseloomuliku taimestiku ning loomastiku taastumise kujunemiseks tuleb likvideerida kuivenduskraavide kraavivallid, rajada veevoolu ja pinnase erosiooni takistamiseks paisud ja osaliselt […]

Loe edasi...

Kutsume osalema hankes “Feodorisoo veerežiimi taastamine”

Otsime tööde teostajat Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos sootaastamistööde teostamiseks. Tööde eesmärgiks on luua eeldused Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos kuivenduseelse veerežiimi taastumiseks ja aidata kaasa  soole iseloomuliku taimestiku ning loomastiku liigilise koosseisu ja struktuuri kujunemisele. Veerežiimi taastamiseks  ja soole iseloomuliku taimestiku ning loomastiku taastumise kujunemiseks tuleb likvideerida kuivenduskraavide kraavivallid, rajada veevoolu ja pinnase erosiooni takistamiseks paisud ja osaliselt […]

Loe edasi...

Laukasoo taastamiskava lõppversioon

Taastamiskava lõplik versioon, millele ootame täiendusi kuni 22. oktoobrini, on leitav lingil: Laukasoo taastamiskava lõppvers 9.10.2017 Peale 22. septembril toimunud arutelu on taastamiskava täiendatud järgnevas: I seiresüsteem taastamisalast väljapool eesmärgiga hinnata taastamistegevuste mõju sood ümbritsevatele aladele (esitatud taastamiskava lisas 6); II seirekaardi täiendamine linnuloendusaladega (joonis 18); III kultuuripärandi peatüki täiendamine vahepeal leitud materjalide abil. IV tekstilised korrektuurid. Oktoobri lõpul vaatame […]

Loe edasi...