Laukasoo taastamiskava lõppversioon

Taastamiskava lõplik versioon, millele ootame täiendusi kuni 22. oktoobrini, on leitav lingil: Laukasoo taastamiskava lõppvers 9.10.2017 Peale 22. septembril toimunud arutelu on taastamiskava täiendatud järgnevas: I seiresüsteem taastamisalast väljapool eesmärgiga hinnata taastamistegevuste mõju sood ümbritsevatele aladele (esitatud taastamiskava lisas 6); II seirekaardi täiendamine linnuloendusaladega (joonis 18); III kultuuripärandi peatüki täiendamine vahepeal leitud materjalide abil. IV tekstilised korrektuurid. Oktoobri lõpul vaatame […]

Loe edasi...

Laukasoo taastamiskava tööversiooni avaliku arutelu (22.09) kokkuvõte

Päevakava: Keskkonnaameti ja Eestimaa Looduse Fondi avasõnad; Soode taastamise põhimõtted ja Laukasoo taastamiskava uuendatud versiooni tutvustus, Marko Kohv, ELF; Taastamiskavas kavandavate tegevuste mõju Laukasood ümbritsevate maade veerežiimile, Urmas Uri, Erki Kõnd, Kobras AS; Riigimetsa Majandamise Keskuse roll projektis, raiete kavandamine, RMK, Leevi Krumm Kuivendatud soode taastamine loomastiku vaatenurgast, sh Laukasoos tegevuste läbiviimine, Tartu Ülikool, Urmas […]

Loe edasi...

Kutse Laukasoo taastamiskava arutelule ja taastamisalaga tutvuma

22. sept kl 18 (PS! aeg on muudetud algselt kl 17 tunni võrra hilisemaks) toimub Palmse külas Keskkonnaameti õppeklassis Laukasoo taastamiskava arutelu. 23. sept kl 10-13 korraldatakse soovijatele matk taastamisalale (etteregistreerimisega) Laukasoo põhjaosas. Arutelul tutvustatakse täiendatud taastamiskava, milles on 2017. a märtsis avalikustatud tööversiooniga võrreldes vähenenud kavandatud kujundusraiete pindala seonduvalt tööde suure maksumuse ja keerukusega […]

Loe edasi...

Ohepalu soode taastamiskava tööversiooni arutelu ülevaade

9. aug 2017 Ohepalu küla toimunud Ohepalu looduskaitseala soode taastamiskava tööversiooni tutvustusel osalesid 26 inimest. Peamiselt tunti huvi Järvesoos teostatavate taastamistööde mõjust looduskaitsealaga piirnevatele kinnistutele ja vahetati teavet kultuurilooga seonduvalt. Üldjuhul aitab Ohepalu soodes veerežiimi taastamine kaasa vee viibeaja pikenemisele, üksikutel juhtudel aga on ette näha sooga piirnevatel kinnistutel veerežiimi niiskemaks muutmine (vastavad kohad välja […]

Loe edasi...

Ohepalu looduskaitseala sootaastamiskava tööversiooni avalik arutelu

9. augustil kell 16-19 toimub Ohepalu külas Õnnela külalistemajas Ohepalu looduskaitseala sootaastamiskava tööversiooni avalik tutvustus. Soode taastamisest räägivad Tartu Ülikooli, RMK ja Eestimaa Looduse Fondi eksperdid. Taastamiskava tööversioon on leitav, klikkides järgneval lingil:  Ohepalu taastamiskava tööversioon 24.7.2017 . Kõik huvilised on oodatud kuulama ning kaasa rääkima! Kirjalik tagasiside taastamiskava tööversioonile oodatud hiljemalt 24. augustiks 2017.

Loe edasi...