(5) Kalli ja Modris armastavad soovett. Mis on Sinu lemmijook?

Minu lemmikjook on: ………………………………………………………………

(4) Arvuta, mitu aastat tagasi oli Tudus väga tugev keeristorm

Vastus: ……………………………………………………..

(1) Mida soovid Eesti soode kohta kõige enam teada?

Minu küsimus on: ……………………………………………………………………………………………………………………….

(6) Tee foto

Otsi 6. infopunkti juures käsipuult kollast silti ning tee sealsete juhiste põhjal foto.

(3) Tee foto

Otsi 3. infopunkti juures käsipuult kollast silti ning tee sealsete juhiste põhjal foto.

(9) Õppepäeva lõpuks anna palun tagasisidet

Mida uut õppisid? ……………………………………………………………………………………………………..
Mida uut kogesid? …………………………………………………………………………………………………….
Mida õpetasid teistele? …………………………………………………………………………………………….

(1-9) Hääldamisharjutus – roo-loorkull

Proovi, mitu korda järjest suudad eksimatult öelda „roo-loorkull“ (Circus aeruginosus). Märgi tulemus punktiirile: …………………………..

Otsi selle linnu kohta kolm fakti internetist: ……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(1-9) Hääldamisharjutus – soo-loorkull

Proovi, mitu korda järjest suudad eksimatult öelda „soo-loorkull“ (Circus pygargus). Märgi tulemus punktiirile: ……………….

Otsi selle linnu kohta internetist kolm fakti: ……………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

(1-9) Põlisem rahvas on siinkandis kõnelenud pisut teist keelt: viru murret

Viru murre on mõnede sõnade puhul pisut erinev, kui me igapäevaselt oleme harjunud eesti keelt kõnelema. Püüa otsida infotahvlitel leiduvatest tekstidest viru murdes olevaid sõnu ning koosta oma leidudest üks virukeelne lause. Kirjuta lause punktiirile:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pärast loe see lause kõigile ette. Kontrolli, kas kõik saavad aru, millest räägid.

(9) Uuri 9. infotahvli tekste ja jooniseid, kus on juttu Tudu pärimuslugudest

Kes ja millisest ilmakaarest tuli Tudu järve elama?
Joonista see tegelane: