Võrdle taimeruute

Kummas taimeruudus on rohkem taimi? ………………………………………………….

Palun põhjenda oma vastust: ………………………………………………………………….

Mõõda taimeruutu

Mõõda taimeruudu servad: …………………………………………………………

Arvuta taimeruudu pindala: ………………………………………………………

Tee kiilivaatlus

Otsi üles infopost nr 2. Kasuta nutitelefoni abi ning palun vasta kiile puudutavatele küsimustele telefonis, mida näed QR-koodi kaudu.

Vali rajal välja üks taim või selle osa ning joonista see võimalikult täpselt siia paberile

 

 

 

 

 

 

Moodusta sõnadest loogiline lause

Sõnad: sood, rabad, on, ei ole, sood, rabad, kõik, kõik, aga

Vastus: ……………………………………………………………………………………………..

 

Tee käepärastest materjalidest soo arengu mudel

Otsi enda ümber kive, turvast, rohtu vms. Tuleta meelde, kuidas näeb välja madalsoo, siirdesoo ja kõrgsoo ehk raba (need on soo arengu astmed). Tee leitud materjali abil maapinnale neist mudelid. Tee mudelitest foto ja saada õpetajale.

1. Mõõda veetaset

Asud Saiasoo servas. Otsi üles infopost nr 1. Kasuta nutitelefoni abi ning palun vasta küsimustele telefonis, mida näed QR-koodi kaudu.

(6) Moodusta sõnadest loogiline lause

Sõnad: Kõiki, kõik, teha soouuringuid, käsitle, soouuringud, saab, soos, kuid, ei, soid.

Vastus: …………………………………………………………………………………………………………………