Alam-Pedja looduskaitsealal rajatakse esimesed paisud soo taastamiseks

Täna, 3. augustil alustatakse Eestimaa Looduse Fondi (ELF) eestvedamisel ning vabatahtlike abil esimeste paisude rajamisega Alam-Pedja kaitsealal asuvasse Soosaare soosse.

Loodusliku seisundi taastamiseks rajatakse Soosaare kraavidesse kokku 517 paisu. Esimesed paisud tehakse Natura 2000 alal asuvasse Soosaarde käsitsi ning soovijad saavad talgutel selleks oma panuse anda. Paisud rajatakse enamasti turbast, mõnede erilahenduste puhul on kasutusel ka geotekstiil. “Kraavitamisega rikutud soode veerežiimi taastamisel on keskne töö paisude rajamine. Tugineme teiste riikide kogemustele ning kasutame Eesti loodusse kõige paremini sobivaid lahendusi, teadlased ja eksperdid on teinud põhjaliku eeltöö ning taastamiskava,” selgitab ELFi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm. Selleks nädalaks (3.-6. august) on talgugrupp juba täis, ent huvi korral saab liituda järgmiste talgutega, mida peetakse Soosaarel 21.-24. augustil. Info ja registreerumine: http://talgud.ee/talgud/2017/soosaare-rabatalgud-ii

Kui soode taastamisega alustati Eestis suuremahuliselt alles sel kümnendil, siis mujal maailmas on kuivendamise tagajärjel kannatada saanud soid taastatud juba möödunud sajandi lõpust. Soid on taastatud ja taastatakse näiteks Lätis, Leedus, Valgevenes, Soomes, Rootsis, Suurbritannias, Prantsusmaal ning mujal maailmas. “Eestis on looduslike soode pindala vähenenud möödunud sajandi kuivendamise tagajärjel vaid 10%-ni maismaa pindalast, varem oli neid 22%. Kohalike soode taastumiseks vajalike tingimuste loomine aitab säilitada väärtuslikke sookooslusi ning annab panuse kliimamuutuste pidurdamisse,” nendib Jüri-Ott Salm. Loe lähemalt, miks ja kuidas soid taastatakse siit: https://soo.elfond.ee/kkk/
Enne Soosaarde paisude rajamist tehti põhjalik eeltöö – viidi läbi erinevad välitööd, kus kaardistati sookooslused ning seal elavad linnud, kiilid ja kahepaiksed. Uuriti kultuuripärandit ning tehti arheoloogilised uuringud. Soosaare soo taastamiskava avalikustati 2016. aasta sügisel ning on leitav siit: https://soo.elfond.ee/tegevused/taastamiskavade-koostamine/soosaare-taastamiskava/
ELFil on koos Tartu Ülikooli ja MTÜ Arheovisiooniga käsil kuivendamise tagajärjel kannatada saanud soode taastamine kuues kaitsealuses Eestimaa soostikus. Soode taastamistegevuse käigus plaanitakse LIFE-programmi ja KIKi toel ning koostöös RMK ning Keskkonnaametiga tagada kuue soo toimimiseks vajalikud tingimused kokku 5800 hektaril. Taastamisalad asuvad Tudusoos, Laukasoos ja Ohepalus (Lääne-Virumaal), Feodorisoos ja Sirtsis (Ida-Virumaal) ning Soosaares (Viljandimaal). Loe lähemalt soode taastamise kodulehelt: https://soo.elfond.ee/

Lisainfo:

Soode taastamise koduleht: https://soo.elfond.ee/
Soosaare soo veerežiimi taastamise projekt:
https://soo.elfond.ee/wp-content/uploads/2017/08/Soosaare-soo-veerezhiimi-taastamise-projekt.zip

Soosaare soo taastamiskava: https://soo.elfond.ee/tegevused/taastamiskavade-koostamine/soosaare-taastamiskava/

Jüri-Ott Salm
Eestimaa Looduse Fondi märgalade programmi juht
+372 52 959 33
jott@elfond.ee