Eelteade: ootame teid 3. veebruaril märgalade päeva tähistavale konverentsile

Hea märgalade huviline!

Ootame teid juba kuuendat korda toimuvale märgalade konverentsile, mis leiab aset tuleva aasta 3. veebruaril Tartu Ülikooli raamatukogus. Palume kõigil huvilistel sündmus varakult kalendrisse kirja panna.

2020. aastal on rahvusvahelise märgalade päeva fookuses elurikkus. Sestap hõlmavad ka konverentsi teemad elurikkust, ökosüsteemiteenuseid ning loomulikult märgalasid. Päeva esimeses pooles tuleb juttu sellest, milliseid n-ö teenuseid pakuvad märgalad inimestele, millised on märgalade seosed kliimamuutusega ja kuidas läheb soode taastamisega Eestis. Konverentsi teises pooles käsitletakse märgaladel liikumist ja selle mõju. Sündmuse lõpus saavad kõik osa võtta erinevatest jututubadest, kus räägitakse soode taastamisest, seirest ning soid puudutavate regulatsioonide ja strateegiatega seotud küsimustest, samuti toimub eraldi arutelu haridusprogrammide teemal. Konverentsil avatakse ka fotonäitus soodest.

Täpsema päevakava ning registreerimisvormi saadame tuleva aasta alguses.

Märgalade päeva konverents 2018

Konverentsi korraldab Eestimaa Looduse Fond koostöös Eesti Märgalade Ühingu, Keskkonnaameti, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga. Teiste seas toetavad sündmust Eesti Turbaliit, Keskkonnaministeerium ning Euroopa Liidu LIFE Programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus projektide “Soode kaitse ja taastamine” (Life Mires of Estonia) ja LIFE Peat Restore raames.

Mida eelmisel märgalade konverentsil põnevat räägiti, saab meelde tuletada soode kodulehel: soo.elfond.ee/konverents-2018/