Toimus rahvusvaheline vabatahtlikkusele pühendatud konverents

19. – 21. septembril toimus kolmepäevane looduskaitse vabatahtlikele pühendatud rahvusvaheline konverents Tartus, kuhu kogunes suur hulk iga päev Euroopa looduse tarvis töötavate vabatahtlikega tegelevate organisatsioonide esindajad ja vabatahtlikud. Konverentsi korraldas Eestimaa Looduse Fond koos NEEMO-ga. Vabatahtlikkus on Euroopa ning maailma looduse säilimisele ülioluline. See kätkeb endas suurt ampluaad tegevusi ja võimalusi – see võib olla […]

Loe edasi...

Palasi mahajäetud turbatootmisalal on kopatööd lõpusirgel

Juulis alanud kopatööd Sirtsi looduskaitsealal on jõudmas lõpule. Projektijuht Jüri-Ott Salm käis taastamisalal asja uurimas ning tegi ülesvõtte hetkeolukorrast. Kui kopatööd on tehtud, on järgmiseks sammuks sambla istutamine. Loodetavasti laiub 5-10 aasta pärast seal samas taaskord siirdesoo, mis asus seal ka 1960ndatel. Augustis on kavandatud alustada kopatöödega Feodorisoos, Agusalu looduskaitsealal ning Soosaares, Alam-Pedja kaitsealal.

Loe edasi...

Kutse Ohepalu soo veerežiimi taastamise projekti avalikule tutvustusele

Olete oodatud Ohepalu looduskaitseala soo veerežiimi taastamise projekti avalikule arutelule, mis toimub 30. augustil kell 16 Ohepalu külas Õnnela külalistemajas. Koosolekul tutvustab Eestimaa Looduse Fondi (ELF) märgalade ekspert Marko Kohv Ohepalu looduskaitseala soode taastamise tehnilisi aspekte: Kuidas on soo taastamine tehniliselt lahendatud? Millised on rajatavad paisud? Millise tehnikaga töid teostatakse? Kuidas pääsevad masinad aladele ligi?

Loe edasi...

Kopatööd Sirtsi looduskaitsealal

Soo taastumisel on üks peamisi tingimusi parajalt kõrge veetase. Selle saavutamiseks on oluline sulgeda kraave ning teha raietöid. Nii on võimalik taastada soo kuivenduseelne olukord, sest plaanitud tööd toetavad eelkõige veetaseme tõstmist. Tegevused on ühekordsed, kuid nende käigus aitame märgalal enda loomulikku taastumisprotsessi „käima saada“ ja püüame edaspidi sekkuda soo toimimisse võimalikult vähe.

Loe edasi...