Uudised

Kuigi aastatel 2015-2021 mitmel pool Eestis väldanud sootaastamistööd LIFE projektis “Soode kaitse ja taastamine” (Life Mires of Estonia) jõudsid võidukalt finišisse, on Eestimaa Looduse Fondil plaanis järgnevatel aastatel ühes partneritega taastada kolme märgala Pärnumaal ning samuti alasid Alam-Pedjas. Pärnumaal on plaanis taastada kahjustatud sooalasid ja märgi metsi rahvusvahelise projekti WaterLANDS raames – uuri lähemalt! Alam-Pedja tööd toimuvad […]

Tänast rahvusvahelist märgalade päeva tähistatakse Eestis märgaladele pühendatud konverentsiga, kus tuleb juttu nende väärtusest, kujunemisest, kaitsest, taastamisest ning paljust muust. Konverentsi päevakava ja ülekannet saab vaadata lehel www.elfond.ee/konverents-2022   Alates 18. sajandist on maailm kaotanud 85% looduslikest märgaladest ja nad on endiselt kadumas kiiremini kui metsad. ÜRO on nimetanud käimasoleva kümnendi ökoloogilise taastamise kümnendiks – kui […]

2021. aasta detsembris lõpeb ELFi juhitud tegulugu ehk projekt “Soode kaitse ja taastamine.” Muinasjuturaamat on 7900 hektari taastuva soo kõrval selle teguloo pisut iseäralik lõpuosa, mille eesmärk on meie soid tuua lähemale eelkõige pisematele eestimaalastele. Olgu see siis justkui sümboolne teatepulk tulevikule 🙂 Eestimaa Looduse Fondi keskkonnateadlikkuse eksperdi ja geograafi Piret Pungas-Kohvi kirjutatud ning kunstnik […]

Tutvustame rõõmuga veebruari alguses toimuva looduskaitse ja märgalade konverentsi päevakava. Olete oodatud! Päevakava ja registreerumine: https://elfond.ee/konverents-2022

Detsembris startis Eestis ja 13 teises Euroopa riigis suurejooneline projekt WaterLANDS, mille raames plaanitakse mitmel pool Euroopas taastada kokku 10 500 hektarit kahjustatud märgalasid. Eestis toimuvad tööd 3500 hektaril. Parandada plaanitakse Kikepera kaitseala kuivendatud metsade olukorda ja Kõrsa raba seisundit, samuti puhuda taas elu sisse Lavassaare ammendunud turbaväljakutele. Euroopa Komisjoni Horizon 2020 Roheleppe programmi poolt […]