Uudised

Oandu põlevkivikaevanduse kavandamine Sirtsi lka kõrvale

01.04.2020

VKG Kaevandused OÜ kaevandamisloa taotluse alusel algatas keskkonnaamet Oandu kaevanduse keskkonnamõju hindamise (KMH). Eesti Keskkonnaühenduste Koda, mille liige on ka Eestimaa Looduse Fond, esitas seisukohad ja ettepanekud KMH programmile. Kuna tööd võivad mõjutada ka sootaastamistööde tulemuslikkust Sirtsi looduskaitsealal, aitasime omalt poolt kaasa ettepanekute koostamisel. Taotletav kaevandusala asukoht on esitatud alloleval joonisel (pärineb KMH dokumentidest). Eesti […]

Postimees: Soid taastatakse järjest enam

28.02.2020

Eestimaa Looduse Fondi kommentaar: Hea ülevaade soode taastamise vallas toimuvast Postimehelt! Kuid esimene väide – “üldistatult võib öelda, et maade kuivendamine väheneb, soode taastamine suureneb” – on siiski eksitav.

Videokokkuvõte LIFE for MIRES projekti liikmete õppereisist Eestisse

27.02.2020

2019. aasta septembris külastas Tšehhi projekti LIFE for MIRES meeskond kahte teist LIFE projekti Eestis ja Lätis. Üheskoos arutati mitmete teemade üle, näiteks taastamismeetodide esitlemine ja tõhus avalik kommunikatsioon.

Galerii: märgalade päeva konverents 2020

11.02.2020

3. veebruaril toimus rahvusvahelise märgalade päeva puhul konverents “Kuidas sood toetavad meid ja meie soid?”. Konverentsi ettekanded käsitlesid 2020. aasta rahusvahelise märgalade päeva fookusteemast – elurikkusest märgaladel, ent ka soodega seotud ökosüsteemiteenustest ja eri liikumisvõimalustest soodes. Konverentsi fotosid saab vaadata allpool asuvast galeriist. Rohkem infot konverentsi kohta leiad siit !

Soode taastamise käsiraamatu esimene versioon

03.02.2020

Täna toimuval märgalade päeva konverentsil tutvustatakse soode taastamise käsiraamatu esimest versiooni, mis avatud muudatusteks. Käsiraamat kannab alapealkirja “Soode taastamine: senised kogemused teguloo “soode kaitse ja taastamine” näitel.” Kõigil huviliselt on võimalik väljaannet uudistada siit! Konverentsi ülekannet vaata UTTVst!