Hangete teated

Projekti raames on välja kuulutatud hanked “Sookoosluste veerežiimi taastamisest tuleneva mõju uurimine ja hindamine ning vajadusel teede ja kraavide ümberehituse jt projektide koostamine” ja “Tudusoo, Sirtsi ja Agusalu looduskaitsealade ning Lahemaa rahvuspargis Laukasoo veerežiimi taastamisprojektide vormistamine”. Täpsem teave leitav riigihangete registris järgnevatel aadressidel:  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186287  ja  https://riigihanked.riik.ee/register/hange/188396 .

Loe edasi...

Kutse Tudusoo ja Sirtsi lka soode taastamiskavade tööversioonide tutvustusele

Tudusoo ja Sirtsi looduskaitsealade (lka) soode taastamistööde plaanide tutvustamine toimub 16. juuni 2017 a kl 15 Tudu koolimajas. Ettekandeid peavad Eestimaa Looduse Fondi, Tartu Ülikooli ja Arheovisiooni eksperdid, tutvustades eelkõige taastamistööde kavatsusi, kuid ka liikide kaitse ja inventuuridega seonduvat, kultuuriloo kogumist ja soodes ja nende piirimail toimunud arheoloogilisi töid. Taastamiskavade tööversioonid on leitavad allolevatelt linkidelt: Tudu taastamiskava 12.06.2017 tööversioon Sirtsi taastamiskava12.6.2017 tööversioon Taastamiskavade tööversioonidele […]

Loe edasi...

Kutse teisele Laukasoo taastamiskava arutelule

Laukasoo taastamiskava arutelu toimub 5. juuni kl 18 Palmses RMK/keskkonnaameti Lahemaa teabepunktis. Kohapeal antakse ülevaade kavandatavatest tegevustest ja räägitakse maaomanikega läbi ning lepitakse kokku taastamisaladele tehnikaga juurdepääsu tingimused. Laukasoo taastamiskava tööversioon ja 17. märtsil toimunud avaliku arutelu ettekanded ning protokoll on leitavad lingil: https://soo.elfond.ee/laukasoo-taastamiskava-arutelu-kokkuvote-ja-ettekanded/ Rohkem infot: Jüri-Ott Salm projektijuht SA Eestimaa Looduse Fond tel 5295933

Loe edasi...

Palju õnne! Tähistasime koos LIFE 25. aastapäeva!

Pühapäeval, 21.mail tähistasime Ilmatsalu kooli õpilastega Euroopa Liidu keskkonnaprojektide toetusprogrammi LIFE 25. aastapäeva. Ilmatsalu kooli grupp kutsuti soomatkale auhinnareisina osalemise eest akstioonis “ Astu sohu “! Soomatkal tutvusime Soosaare soo taastamisalal kavandatud ja ka alustatud taastamistegevustega ning endisest kaevandusala mõjutsoonist eemal paikneva elus sooga.

Loe edasi...

Kutse Feodorisoo taastamiskava tutvustusele / Приглашение на обсуждение планов восстановления болота Feodorisoo

24. mail kell 15-18 toimub Jaama küla külamajas (Illuka vald, Jaama küla kiriku kõrval) soode taastamise infopäev ning Feodorisoo taastamiskava tööversiooni avalik tutvustus ja arutelu. Soode taastamisest räägivad Tartu Ülikooli, RMK ja Eestimaa Looduse Fondi eksperdid. Kõik huvilised on oodatud kuulama ning kaasa rääkima! Taastamiskava leiab SIIT! Tagasisidet kavale ootame kuni 9. juuni 2017 aadressil jott@elfond.ee 24 мая с […]

Loe edasi...